Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych"

W piątek 15 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się konferencja naukowa "Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych". Konferencja ta – zorganizowana z okazji stulecia istnienia „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” – służyła uczczeniu tej rocznicy, możliwej dzięki owocnej współpracy Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Socjologii UAM i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy tworzeniu tego czasopisma. Konferencja była jednak również okazją do namysłu nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z ewaluacją czasopism naukowych.
 
W inaugurującym konferencję wystąpieniu Prorektor UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik podkreślał, iż konieczność ewaluacji nauki nie powinna stać na przeszkodzie rozwijaniu pasji badawczej, która jest czynnikiem wyróżniającym zawód nauczyciela akademickiego. Z kolei Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak zwrócił uwagę, że istnienie RPEiS jest świadectwem wieloletniej współpracy przedstawicieli trzech nauk społecznych: prawa, ekonomii i socjologii. Redaktor Naczelny RPEiS prof. dr hab. Marek Smolak, witając zgromadzonych gości, wskazywał zaś, że konferencja ma charakter nie tylko komemoracyjny, ale poruszać ma też aktualne problemy, na jakie napotykają czasopisma naukowe.
 
Pierwszy panel otworzył prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński (UAM), który przedstawił referat „Czasopisma naukowe oglądane z różnych perspektyw”. Następnie głos zabrali prof. dr hab. Marian Gorynia (UEP) i prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS), których wystąpienie zatytułowane było: „Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”. Trzecim prelegentem był prof. dr hab. Marek Ratajczak (UEP), który wygłosił referat „Czasopisma naukowe a system awansów naukowych i mechanizmy rozwoju nauki w Polsce”. Panel zakończyło wystąpienie prof. UAM dr. hab. Emanuela Kulczyckiego „Od prestiżowych do drapieżnych czasopism – spektrum standardów wydawniczych”.
 
Na początku drugiego panelu odczytano wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla (ALK) zatytułowane „Minister w ogrodzie nauk. Rzecz o władzy i polityce w ewaluacji naukowych czasopism prawniczych”. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (UŁ), który wygłosił referat „Czasopisma prawnicze a praktyka prawnicza”. Kolejne wystąpienie „Czy rankingi czasopism prawniczych powinny być prawem?” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM). Ostatnim wystąpieniem był referat prof. UG dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego „Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych”.
 
Konferencja miała charakter hybrydowy. Obrady odbywały się w budynku Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji UAM, były jednak dodatkowo transmitowane w formie wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams.

Zachęcamy też do zapoznania się z relacją z konferencji, zamieszczoną przez Życie Uniwersyteckie.
 
 

fot. Adrian Wykrota (© Życie Uniwersyteckie)


fot. Adrian Wykrota (© Życie Uniwersyteckie)

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl