Podziękowania dla Recenzentów RPEiS w roku 2021

Dziękujemy ekspertom, którzy poświęcili swój czas na recenzowanie artykułów zgłoszonych do naszego czasopisma, a szczególnie tym, którzy czynili to wielokrotnie. Dzięki ich bezinteresownej współpracy możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma, co doceniamy i za co jesteśmy szczerze wdzięczni.

 

Rafał Adamus, UO

Marek  Andrzejewski, INP PAN

Mariusz  Andrzejewski, UE Kraków

Barbara Bajor,  EWSPiA

Cezary Banasiński, UW

Arkadiusz Barut, WSH Sosnowiec

Adam Baszyński,  UAM

Sylwester Białowąs,  UEP

Paweł A. Blajer, UJ

Leszek Bosek,  UW

Elżbieta Bukalska, UMCS

Marcin Byczyk

Stanisław Czaja, UEWr

Marzena Czarnecka, UE Katowice

Krzysztof Czub, UG

Joanna Długosz-Jóźwiak, UAM

Iwona Dorota Czechowska, UŁ

Urszula Drozdowska, UwB

Aleksandra Duliniec, SGH

Ewa Dziedzic, SGH

Beata Zofia Filipiak,  US

Kinga Flaga-Gieruszyńska, US

Jerzy Gajdka, UŁ

Simon Gerdemann, University of Göttingen

Beata Giesen, UŁ

Dobroniega Głębocka, UAM

Janina Godłów-Legiędź, UŁ

Urszula Gołaszewska-Kaczan, UwB

Andrzej Gomułowicz, UAM

Andrzej Grabowski, UJ

Bogdan Gregor, UŁ

Jarosław Grykiel, UAM

Nyikos Györgyi, NUPS Budapest

Joanna Haberko, UAM

Antoni Hanusz, UMCS

Krystian Heffner, UE Katowice

Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego

Elżbieta Hryniewicz-Lach, UAM

Magdalena Jaciow, UE Katowice

Aleksander Jakubowski, UW

Barbara Jankowska, UEP

Barbara Janusz-Pohl, UAM

Wojciech Jasiński, UWr

Barbara Jelonek-Jarco, UJ

Agnieszka Jeran, UAM

Agnieszka Kawałko,  KUL

Jakub Kępiński, UAM

Dariusz Kijowski, UwB

Paweł Kokot, UAM

Tomasz Kołodziej, UZ

Violetta Konarska-Wrzosek, UMK

Marek Krajewski, UAM

Marcin Kraśniewski 

Beata Kucia-Guściora, KUL

Hanna Kuczyńska, INP PAN

Emanuel Kulczycki, UAM

Katarzyna Kurzępa-Dedo, WSIiZ, Rzeszów

Elżbieta Kużelewska, UwB

Daniel E. Lach, UAM

Jerzy Lachowski, UMK

Bogusław Lackoroński, UW

Marcin Lemkowski, UAM

Leszek Leszczyński, UMCS

Katarzyna Leśkiewicz, UAM

Piotr Lissoń, UAM

Magdalena  Łągiewska, UG

Jarosław Majewski, UKSW

Edyta Małecka-Ziembińska, UEP

Mikołaj Małecki, UJ

Adam Mariański, UŁ 

Dominik Mączyński, UAM

Bartosz Michalski, UWr

Jacek Mizerka, UEP

Anna Muszyńska, UWr

Marian Niezgoda, UJ

Adam Nita, UJ

Marek Nowak, UAM

Barbara Ocicka, SGH

Tomasz Oczkowski, UMK

Zbigniew Ofiarski, US

Monika Oliwa-Ciesielska, UAM

Paweł Ostaszewski, UW

Marek Palczewski, UŁ

Wojciech Piątek, UAM

Ewa Plebanek, UE Kraków

Łukasz Pohl, US

Łukasz Posłuszny, UWr

Marcin Princ, UAM

Monika Przybylska, UP Wrocław

Marek Ratajczak, UEP

Marcin Rojszczak, PW

Piotr Rosik, IGiPZ PAN

Wojciech Rowiński, UAM

Joanna Rutecka-Góra, SGH

Jan Rymarczyk, WSB Poznań

Armando Sanchez Vargas, National Autonomous University of Mexico

Grzegorz Sikorski, UG

Olga Sitarz, UŚ

Dagmara Skupień, UŁ

Katarzyna Sobolewska-Myślik, UP Kraków

Tomasz Sójka, UAM

Piotr Stec, UO

Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego

Małgorzata Striker, UŁ

Radosław Strugała, UWr

Rafał Sura, KUL

Anna Sylwestrzak, UG

Krystyna Szafraniec, UMK

Rafał Szczepaniak, UAM

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW

Jolanta Szołno-Koguc, UMCS

Maciej Szymczak, UEP

Adam  Śliwiński,  SGH

Krzysztof Tomaszewski, UW

Ilona Topa, UŚ

Łukasz Trembaczowski, UŚ

Marcin Walasik, UAM

Artur Walasik, UE Katowice

Monika Wałachowska, UMK

Robert Wiszniowski, UWr

Zenon Wiśniewski, UMK

Julia Wojnowska-Radzińska, UAM

Kamil Zeidler, UG

Piotr Zmyślony, UEP

Fryderyk Zoll, UJ; Osnabrück University

Piotr Zwierzykowski, UAM

Edyta Małecka-Ziembińska, UEP

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.20

 

Program "Rozwój czasopism naukowych", umowa nr RCN/SP/0132/2021/1.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl