Thank you to the 2021 Reviewers of RPEiS

The Editors of Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology] thank the experts who have sacrificed their time to review the articles submitted to our journal, and especially those who have done it many times. The high level of the Journal can only be maintained thanks to their selfless cooperation, for which we are sincerely grateful.

 

Rafał Adamus, UO

Marek  Andrzejewski, INP PAN

Mariusz  Andrzejewski, UE Kraków

Barbara Bajor,  EWSPiA

Cezary Banasiński, UW

Arkadiusz Barut, WSH Sosnowiec

Adam Baszyński,  UAM

Sylwester Białowąs,  UEP

Paweł A. Blajer, UJ

Leszek Bosek,  UW

Elżbieta Bukalska, UMCS

Marcin Byczyk

Stanisław Czaja, UEWr

Marzena Czarnecka, UE Katowice

Krzysztof Czub, UG

Joanna Długosz-Jóźwiak, UAM

Iwona Dorota Czechowska, UŁ

Urszula Drozdowska, UwB

Aleksandra Duliniec, SGH

Ewa Dziedzic, SGH

Beata Zofia Filipiak,  US

Kinga Flaga-Gieruszyńska, US

Jerzy Gajdka, UŁ

Simon Gerdemann, University of Göttingen

Beata Giesen, UŁ

Dobroniega Głębocka, UAM

Janina Godłów-Legiędź, UŁ

Urszula Gołaszewska-Kaczan, UwB

Andrzej Gomułowicz, UAM

Andrzej Grabowski, UJ

Bogdan Gregor, UŁ

Jarosław Grykiel, UAM

Nyikos Györgyi, NUPS Budapest

Joanna Haberko, UAM

Antoni Hanusz, UMCS

Krystian Heffner, UE Katowice

Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego

Elżbieta Hryniewicz-Lach, UAM

Magdalena Jaciow, UE Katowice

Aleksander Jakubowski, UW

Barbara Jankowska, UEP

Barbara Janusz-Pohl, UAM

Wojciech Jasiński, UWr

Barbara Jelonek-Jarco, UJ

Agnieszka Jeran, UAM

Agnieszka Kawałko,  KUL

Jakub Kępiński, UAM

Dariusz Kijowski, UwB

Paweł Kokot, UAM

Tomasz Kołodziej, UZ

Violetta Konarska-Wrzosek, UMK

Marek Krajewski, UAM

Marcin Kraśniewski 

Beata Kucia-Guściora, KUL

Hanna Kuczyńska, INP PAN

Emanuel Kulczycki, UAM

Katarzyna Kurzępa-Dedo, WSIiZ, Rzeszów

Elżbieta Kużelewska, UwB

Daniel E. Lach, UAM

Jerzy Lachowski, UMK

Bogusław Lackoroński, UW

Marcin Lemkowski, UAM

Leszek Leszczyński, UMCS

Katarzyna Leśkiewicz, UAM

Piotr Lissoń, UAM

Magdalena  Łągiewska, UG

Jarosław Majewski, UKSW

Edyta Małecka-Ziembińska, UEP

Mikołaj Małecki, UJ

Adam Mariański, UŁ 

Dominik Mączyński, UAM

Bartosz Michalski, UWr

Jacek Mizerka, UEP

Anna Muszyńska, UWr

Marian Niezgoda, UJ

Adam Nita, UJ

Marek Nowak, UAM

Barbara Ocicka, SGH

Tomasz Oczkowski, UMK

Zbigniew Ofiarski, US

Monika Oliwa-Ciesielska, UAM

Paweł Ostaszewski, UW

Marek Palczewski, UŁ

Wojciech Piątek, UAM

Ewa Plebanek, UE Kraków

Łukasz Pohl, US

Łukasz Posłuszny, UWr

Marcin Princ, UAM

Monika Przybylska, UP Wrocław

Marek Ratajczak, UEP

Marcin Rojszczak, PW

Piotr Rosik, IGiPZ PAN

Wojciech Rowiński, UAM

Joanna Rutecka-Góra, SGH

Jan Rymarczyk, WSB Poznań

Armando Sanchez Vargas, National Autonomous University of Mexico

Grzegorz Sikorski, UG

Olga Sitarz, UŚ

Dagmara Skupień, UŁ

Katarzyna Sobolewska-Myślik, UP Kraków

Tomasz Sójka, UAM

Piotr Stec, UO

Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego

Małgorzata Striker, UŁ

Radosław Strugała, UWr

Rafał Sura, KUL

Anna Sylwestrzak, UG

Krystyna Szafraniec, UMK

Rafał Szczepaniak, UAM

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW

Jolanta Szołno-Koguc, UMCS

Maciej Szymczak, UEP

Adam  Śliwiński,  SGH

Krzysztof Tomaszewski, UW

Ilona Topa, UŚ

Łukasz Trembaczowski, UŚ

Marcin Walasik, UAM

Artur Walasik, UE Katowice

Monika Wałachowska, UMK

Robert Wiszniowski, UWr

Zenon Wiśniewski, UMK

Julia Wojnowska-Radzińska, UAM

Kamil Zeidler, UG

Piotr Zmyślony, UEP

Fryderyk Zoll, UJ; Osnabrück University

Piotr Zwierzykowski, UAM

Edyta Małecka-Ziembińska, UEP

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.20

Programme "Rozwój czasopism naukowych", agreement no. RCN/SP/0132/2021/1.

Programme "Wsparcie dla czasopism naukowych", contract number 269/WCN/2019/1.

The English translation of articles in 2018 and 2019 was undertaken under contract number 848/P-DUN/2018 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Translation of articles of RPEiS for publication in English for open access on the Internet.

The digitalisation and archiving of volumes 1–19 (1921–1939) and 20–59 (1958–1997) was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—digitalisation and deposition of each year in the AMUR archive with the aim of publishing them and maintaining open access to them on the Internet.

The English translation of articles in 2016 and 2017 was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—translation and editing of articles for publication in English for open access on the Internet (OJS/ CC licence).


Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl