RPEiS Classics

In 2021, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny celebrated its 100th  anniversary. Ever since its inception, eminent scholars and public figures have published and expressed their views in the pages of the journal. The scholarly significance and social import of their texts have not diminished with the passage of time. We encourage you to read them anew.

Adamiecki, Karol

Rozwój naukowej organizacji w Polsce i w innych krajach

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 9(3), 1929, s. 209*–331*

 

Brzeski, Tadeusz

Teoria wobec praktyki w ekonomii

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 17(1), 1937, s. 62*–70*

 

Domański, Ryszard

Alternatywny model geografii ekonomicznej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40(1), 1978, s. 267–281

 

Domański, Ryszard

Integracja problemów środowiska człowieka z systemem planowania urbanistycznego i regionalnego

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 39(3), 1977, s. 125–138

 

Kelsen, Hans

Dyktatura partji

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 16(1), 1936, s. 1*–12*

 

Malinowski, Bronisław

Kultura jako wyznacznik zachowania się

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 17(1), 1937, s. 101*–127*

 

Nowak, Leszek

Cztery koncepcje obowiązywania prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28(2), 1966, s. 95–103

 

Ohanowicz, Alfred

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli w kodeksie zobowiązań

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18(2), 1938, s. 130*–136*

 

Ohanowicz, Alfred

Odpowiedzialność za czyny niedozwolone [Torts in the Bill of the Civil Code]

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22(4), 1960, s. 53–67

 

Radbruch, Gustaw

O celu prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 17(3), 1937, s. 325*–336*

 

Radwański, Zbigniew

Uwagi o wykładni prawa cywilnego [On the interpretation of civil law]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(1), 2009, s. 9–16

 

Skubiszewski, Krzysztof

Uprawnienie państw do samoobrony a Karta Narodów Zjednoczonych [The Right to Self-defence of States and the Charter of the United Nations]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(4), 1962, s. 109–120

 

Taylor, Edward

Teoria a historia gospodarstwa społecznego [Theory and History of Social Economy]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(2), 1962, s. 121–130

 

Taylor, Edward

Ciężar inflacji w Polsce

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5(4), 1925, s. 1037–1052

 

Taylor, Edward

Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3(1), 1923, s. 29–51

 

Winiarski, Bohdan

O kodyfikacji prawa międzynarodowego

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 144*–159*

 

Winiecki, Jan

Źródła niezniszczalności kolektywistycznych utopii a zagrożenia dla wolności (nie tylko ekonomicznej)

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(4), 2009, s. 95–112

 

Zakrzewski, Zbigniew

Problemy metodyczne w historii ekonomiki

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 21(1), 1959, s. 139–161 

 

Ziembiński, Zygmunt

Kompetencja i norma kompetencyjna [Competence and the Competence Norm]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31(4), 1969, s. 23–41

 

Ziembiński, Zygmunt

Przepis prawny a norma prawna [Legal Prescription and Rule of Law]

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22(1), 1960, s. 105–122

 

Zieliński, Maciej

Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana [Derivative concept of legal interpretation as an integrated concept]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(3), 2006, s. 93–101

 

Zieliński, Maciej

Wyznaczniki reguł wykładni prawa [Determinants for rules of interpretation of the law]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60(3/4), 1998, s. 1–20

 

Znamierowski, Czesław

Społeczne stanowienie norm

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 274–284

 

Znamierowski, Czesław

Z rozmyślań teoretyka prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 9(2), 1929, s. 177*–204*

 

Znaniecki, Florian

Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18(1), 1938, s. 89*–119*

 

Znaniecki, Florian

Stan obecny technologii społecznej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 19(3), 1939, s. 317*–327*

 

Znaniecki, Florjan

O szczeblach rozwoju społecznego

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 285*–296*

 

Znaniecki, Florjan

Początki myśli socjologicznej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 8(1), 1928, s. 78*–97*

 

* * *

 

Gore, Albert Arnold,

Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości wręczenia mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(1), 2009, s. 5–8

 

Poincaré, Raymond

La cinquantaine de la Constitution Française

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5(2), 1925, s. 401–405

 

Wałęsa, Lech

Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2), 2014, s. 11–14

 

 

FOR MORE SEE ARCHIVE

http://rpeis.amu.edu.pl/en/archive-since-1921/2020-en

Programme "Rozwój czasopism naukowych", agreement no. RCN/SP/0132/2021/1.

Programme "Wsparcie dla czasopism naukowych", contract number 269/WCN/2019/1.

The English translation of articles in 2018 and 2019 was undertaken under contract number 848/P-DUN/2018 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Translation of articles of RPEiS for publication in English for open access on the Internet.

The digitalisation and archiving of volumes 1–19 (1921–1939) and 20–59 (1958–1997) was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—digitalisation and deposition of each year in the AMUR archive with the aim of publishing them and maintaining open access to them on the Internet.

The English translation of articles in 2016 and 2017 was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—translation and editing of articles for publication in English for open access on the Internet (OJS/ CC licence).


Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl