Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Teresa Rabska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Sekretarz Redakcji

prof. dr hab. Marek Smolak

Członkowie

Dorota Appenzeller, Anna Gerecka-Żołyńska, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Zdzisław Kędzia, Marian Kępiński, Andrzej Kwilecki, Wojciech Łączkowski, Ewa Małuszyńska, Jacek Mizerka, Adam Olejniczak, Monika Oliwa-Ciesielska, Marek Ratajczak, Michał Skąpski, Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Jan Włodarek, Zbigniew Woźniak, Marek Ziółkowski, Maciej Żukowski

ZAGRANICZNY KOMITET DORADCZY

Amedeo G. Conte, Adam Czarnota, Giovanni Maria Flick, Albert L. Harris, Jan C. Joerden, Alina Kaczorowska-Ireland, Bartłomiej Kamiński, Giuseppe Lorini, Willajeanne F. McLean, Manfred Nowak, Ofer Raban, Wojciech Sadurski, Gesine Schwan, Daniel Thürer

 

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl