Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Marek Smolak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Sekretarz Redakcji

dr hab. Krzysztof Mularski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Członkowie

 • Dorota Appenzeller, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Anna Gerecka-Żołyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Roman Hauser, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Wojciech Łączkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Monika Oliwa-Ciesielska, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 • Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Michał Skąpski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Hanna Suchocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Jan Włodarek, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Środa Wielkopolska, Polska
 • Zbigniew Woźniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Robert Zawłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Aldona Żurek, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

ZAGRANICZNY KOMITET DORADCZY

 • Amedeo G. Conte, Università di Pavia, Włochy
 • Adam Czarnota, University of New South Wales Law, Sydney, Australia
 • Giovanni Maria Flick, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma, Włochy
 • Albert L. Harris, Appalachian State University, Boone, USA
 • Jan C. Joerden, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy
 • Alina Kaczorowska-Ireland, University of the West Indies, Cave Hill, Barbados
 • Bartłomiej Kamiński, University of Maryland, College Park, USA
 • Giuseppe Lorini, Università di Cagliari, Włochy
 • Willajeanne F. McLean, University of Connecticut School of Law, Hartford, USA
 • Manfred Nowak, University of Vienna; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Wien, Austria
 • Ofer Raban, University of Oregon School of Law, Eugene, USA
 • Wojciech Sadurski, University of Sydney Law School, Australia
 • Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina Governance Platform, Berlin, Niemcy
 • Daniel Thürer, University of Zurich, Szwajcaria

 

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl