Zespół redakcyjny

REDAKCJA

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Marek Smolak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

marek.smolak@amu.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

ewa.maluszynska@gmail.com

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

rafal.drozdowski@amu.edu.pl

Sekretarz Redakcji

dr Michał Krotoszyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

michal.krotoszynski@amu.edu.pl

 

KOMITET REDAKCYJNY I ZAGRANICZNY KOMITET DORADCZY

Adam Czarnota, University of New South Wales Law, Sydney, Australia

Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Willajeanne F. McLean, University of Connecticut School of Law, Hartford, USA

Giovanni Maria Flick, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma, Włochy

Anna Gerecka-Żołyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Albert L. Harris, Appalachian State University, Boone, USA

Roman Hauser, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Piotr Jabkowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Honorata Jakubowska, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Jan C. Joerden, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Alina Kaczorowska-Ireland, University of the West Indies, Cave Hill, Barbados

Bartłomiej Kamiński, University of Maryland, College Park, USA

Katarzyna Kokocińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Giuseppe Lorini, Università di Cagliari, Włochy,

Wojciech Łączkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Krzysztof Mularski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Manfred Nowak, University of Vienna; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Wien, Austria

Angelika Nußberger, University of Cologne, Germany,

Györgyi Nyikos, National University of Public Service, Budapest, Hungary

Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Monika Oliwa-Ciesielska, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska

Ofer Raban, University of Oregon School of Law, Eugene, USA

Gavin Rae, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Wojciech Sadurski, University of Sydney Law School, Australia,

Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina Governance Platform, Berlin, Niemcy

Michał Skąpski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Hanna Suchocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Daniel Thürer, University of Zurich, Szwajcaria

Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Jan Włodarek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Środa Wielkopolska, Polska

Zbigniew Woźniak, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Robert Zawłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Aldona Żurek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych", umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl