Vol. LXXV - Issue 3 - 2013 PDF Print E-mail

zeszyt 3/2013

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Tadeusz Gadkowski
Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym

Julia Wojnowska-Radzińska
Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Jan Walulik
Pekińska reforma lotniczego prawa karnego - geneza, istota, rekomendacje

Anna Matusiak
Kształtowanie trendów w rozwoju "zielonych" zamówień publicznych w świetle uregulowań wspólnotowych

Joanna Haberko
Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka

Urszula Bałakier
Dopuszczalność małżeństwa osób wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego w świetle prawa kanonicznego

Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi

Andrzej Fronczak
Powinność w strukturze przestępstwa nieumyślnego

Magdalena Kowalewska
Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy

***

Janusz J. Tomidajewicz, Paweł Błaszczyk
Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej

Bartłomiej Kamiński, Francis Ng
Kryzys euro a handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej

Urszula Ziarko-Siwek
Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce

***

Rafał Drozdowski
Wokół sporów o przestrzeń miejską

Andrzej Przestalski
Własność komunalna a własność wspólna z perspektywy socjologicznej

Sławomir Palicki
Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki

Marek Nowak
Niezrealizowana rewitalizacja jako niedoskonała gentryfikacja. Analiza procesu ożywiania poznańskiej Śródki

Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Zawodna
Przestrzeń więzi. Badania projektu "Remiks Śródki"

Piotr Luczys
Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Zbigniew Woźniak
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - zobowiązaniem dla wszystkich (!?)

Maurycy Zajęcki
Presupozycje surowe i presupozycje instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Roman Kuźniar, My, Europa (rec. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski)

Leonard Łukaszuk, Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej. Prawo - polityka - gospodarka (rec. Tadeusz Gadkowski)

red. naukowa Wacław Jarmołowicz, Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji (rec. Elżbieta Jantoń-Drozdowska)

red. naukowa Edward Haliżak, Geoekonomia (rec. Przemysław Deszczyński)

red. Kazimierz W. Frieske, Marek Bednarski, Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska (rec. Michał Forycki)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Inauguracja Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego (Michał Krotoszyński)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jednolity patentn europejski" (Jakub Kępiński, Anna Wilińska-Zelek)

V. NEKROLOGI

Wspomnienie o Prof. dr. hab. Bogdanie Błażejczaku (Joanna Haberko)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.