ROK LXXIII - zeszyt 2 - 2011 PDF Drukuj Email
zeszyt  2/2011

SPIS TREŚCI

90 ROCZNICA POWSTANIA „RUCHU PRAWNICZEGO, EKONOMICZNEGO I SOCJOLOGICZNEGO"


Bronisław Komorowski
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Historia, odwaga, przyszłość

I. ARTYKUŁY

Jan B ar c z

Konsolidacja Eurogrupy: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji? Aspekty prawne i instytucjonalne

Piotr Winczorek
Dalszy ciąg dyskusji konstytucyjnych

Wojciech Łączkowski
Prawne zasady równości i sprawiedliwości

Jan Boć
Konstytucja a prawo administracyjne

Tadeusz Skoczny
Instytucjonalna modele wdrażania regul konkurencji na świecie - wnioski dla Polski

Maciej Zieliński, Marek Zirk-Sadowski
Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa

Ryszard Mastalski
Wplyw orzecznictwa na stosowanie prawa podatkowego

Jarosław Szymanek
Dwuizbowość parlamentu RP w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego

Tomasz Sokołowski
System prawny wobec prześladowania religijnego dzieci

Barbara Mikołajczyk
Integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej - nowe tendencje i wyzwania

Małgorzata Urban
Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej

***

Adam Lipowski

Z metodologii nauk ekonomicznych: struktura logiczna ujęcia pozytywnego i normatywnego

Jan Winiecki
Public choice, czyli koniec „romantyzmu polityki"

Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maria Majewska-Bator

Efekty integracji z Unią Europejską w sferze polskiego handlu zagranicznego

Hanna Żywiecka
Niekonwencjonalna polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii w odpowiedzi na kryzys finansowy lat 2007-2009

Karolina Tura
Wykorzystanie modeli DSGE w procesie prognostycznym na podstawie modeli stosowanych przez wybrane banki centralne

Katarzyna P e r e z
Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i stabilność rynku finansowego na świecie

* * *

Andrzej Kwilecki

Pionierskie przedsięwzięcia badawcze poznańskiej socjologii 1921-1922. Konkurs na życiorys własny pracownika fizycznego

Marek S. Szczepański, Anna Śliz
Innowacyjny świat - innowacyjna jednostka

Marian Golka
Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce

Witold Wrzesień
Dziś prawdziwej młodzieży już nie ma

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu, red. Roman Kuźniar (rec. Jan Sandorski)
Marcin Olszówka,  Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust.  5 Konstytucji RP - próba interpretacji (rec. Tadeusz J. Zieliński)
Anna Stępień-Sporek, Działalność gospodarcza z udziałem małżonka (rec. Bogdan Błażejczak)
Helena Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej (rec. Marcin Mazuryk)
Jacques Bourrinet, Philippe Vigneron, Les paradoxes de la zone euro (rec. Krzysztof Malaga)
Rafał Drozdowski,  Marek Krajewski, Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (rec. Jerzy Kaczmarek)

ALFABETYCZNY WYKAZ AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH W „RUCHU PRAWNICZYM, EKONOMICZNYM I SOCJOLOGICZNYM" W LATACH 2006-2011
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.