ROK LXXII - zeszyt 1 - 2010 PDF Drukuj Email

zeszyt 1/2010

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Amedeo Giovanni C o n t e
Pentasemia terminu ‘norma’

Agnieszka S z p a k
Karanie zbrodni wojennych

Marek Krzysztof K o l a s i ń s k i
Zastosowanie prawa antymonopolowego do sportu w Stanach Zjednoczonych

Joanna H a b e r k o
Kilka uwag na temat zgody na zabieg medyczny wyrażanej przez małżonka w trybie art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Marcin C z e c h o w s k i
Dualizm dróg sądowych w sprawach dotyczących zatrudnienia funkcjonariuszy służb umundurowanych

Arkadiusz L a c h
Pojęcie posiadania pornografii dziecięcej w art. 202 § 4a Kodeksu karnego w odniesieniu do danych informatycznych

Barbara J a n u s z-P o h l,  Paweł M a z u r
Wpływ czynności w niezbędnym zakresie na wszechstronne zabezpieczenie i utrwalenie materiału dowodowego

* * *

Marta G ö t z

Konwergencja dochodów w Niemczech w latach 1991-2007

Marian F r ą c k o w i a k
Niedorozwój mieszkalnictwa w Polsce i jego konsekwencje

Elżbieta G r u s z c z y ń s k a-B r o ż  b a r
Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008

Tomasz G a b r u s e w i c z
Wartość godziwa w systemie rachunkowości

* * *

Marek N o w a k

Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce

Renata S u c h o c k a
Badania nierówności społecznych – wybrane kontrowersje metodologiczne

Filip S c h m i d t, Marta S k o w r o ń s k a
Śmieci i zapachy jako wskaźniki różnic i nierówności społecznych w krajobrazach miejskich

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Leonard Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska (rec. Marcin K a ł d u ń s k i)Anna Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich (rec. Grzegorz C h m i e l e w s k i)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Uroczystość Jubileuszu 70. urodzin prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca (Maciej S z c z e p a n´ s k i) Ruchome Warsztaty Sekcji Ko´ ł Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Agnieszka S z y m a ń s k a)

IV. NEKROLOGI

Wspomnienie o Profesorze Leszku Nowaku (Sławomira W r o n k o w s k a, Maciej Z i e l i ń s k i)
Profesor Krzysztof Skubiszewski (Jan S a n d o r s k i)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.