Vol. LXIX - Issue 3 - 2007 PDF Print E-mail

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Krzysztof Knoppek
Problem dopuszczania przez sąd dowodów z urzędu w postępowaniu cywilnym

Leszek Bosek
Ochrona embrionów ui prawie międzynarodowym i europejskim

Katarzyna Łasak
Złe traktowanie dziecka w Europejskiej karcie społecznej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Łukasz Augustyniak
Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowych a immunitet ich funkcjonariuszy

Błażej Prusak
Systemy międzynarodowego prawa upadłościowego

Łukasz Pohl
Sprawstwo zleceniodawcze jako nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego. Uwagi na tle projektu zmian Kodeksu karnego

Barbara Janusz-Pohl
O spornym problemie właściwości Trybunału Stanu w zakresie pociągania do odpowiedzialności karnej członków Rady Ministrów

Sebastian Samol
W sprawie sytuacji prawnej członków korpusu służby cywilnej na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej z 2006 r.

Olgierd Bogucki
Nielingwistyczna koncepcja normy a zagadnienia wykładni prawa

Aleksandra Gaweł
Oddziaływanie polityki fiskalnej na przedsiębiorczość na przykładzie gospodarki polskiej

Arkadiusz Babczuk
Modele zadłużenia publicznego odwołujące się do typu instytucji politycznych

Anna Reichelt
Regionalne zróżnicowanie efektywności aktywnych programów rynku pracy w Polsce

Radosław Skrobacki
Ryzyko i zaufanie jako czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych

Jarosław Groth
Rozumowanie moralne nieletnich przestępców

Monika Zielona-Jenek
Oddziaływanie sugestywne na zeznania małoletnich

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Łukasz Kondratko
Paradygmat klaryfikacyjny czy derywacyjny - spór o prymat w polskiej kulturze prawnej

Konrad Zacharzewski
Wybrane problemy giełdowego obrotu towarowego w kontekście aktualnych wypowiedzi doktrynalnych

Przemysław Pluciński
Tytuł prawny, posiadanie, korzystanie - kontrowersje wokół socjologicznej teorii własności

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Stanisław Bożyk, Partie polityczne a Sejm RP (rec. Jarosław Szymanek)

Jan Bialocerkiewicz, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt (rec. Anna Zbaraszewska)

Piotr Andrzejewski, Wiesław Kot, Medialne public relations (rec. Przemysław Deszczyński)

Employment Relations in Changing Society (rec. Józef Orczyk)

Joseph E. Stiglitz, Andrew Chariton, Fair trade - szansa dla wszystkich (rec. Katarzyna Andrzejczak)

Justyna Rój, Jan Sobiech, Zarządzanie finansami szpitala (rec. Krzysztof S urówka)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Zygmunt Ziembiński - uczony i nauczyciel". Konferencja zorganizowana 11 maja 2007 r. w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM (Mikołaj Hermann, Piotr F. Zwierzykowski)

V. NEKROLOGI

Wspomnienie o Profesorze Karolu Marianie Pospieszalskim (Zdzisław Kędzia)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.