ROK LXV - zeszyt 2 - 2003 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Michał Płachta, Aleksandra Dąbek (Uniwersytet Gdański)
Sprawa Lockerbie: kompromisowy i unikalny charakter rozwiązania międzynarodowego

Artur Gili (UAM, Poznań)
Pozycja procesowa strony na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego

Dawid Kot (Uniwersytet Jagielloński)
Roszczenia pieniężne w sprawach o ochronę autorskich praw majątkowych

Maricin Jamroży (UAM, Poznań)
Wpływ opodatkowania na wybór formy inwestycji bezpośredniej w Polsce

Paweł Zaborniak (Ośrodek Zamiejscowy NSA w Rzeszowie)
Zakres podmiotowy uchwał w sprawach cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Marcin Drobnik (UAM, Poznań)
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostki

Andrzej Pagiela
Zasada "fair trial" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

* * *

Urszula Ziarko - Siwek (AR, Poznań)
Czasowa struktura stóp procentowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych

Małgorzata Jaremko (AE. Poznań)
Determinanty kanału kredytów bankowych w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej

Katarzyna Gabryelczyk (AE, Poznań)
Rola specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Małgorzata Słodowa-Hełpa (AE, Poznań)
Nowe oblicze konkurencyjności - konsekwencje dla polskiego sektora żywnościowego

Grażyna Krzyminiewska (AE, Poznań)
Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska

Elżbieta Kowalczyk (AE, Poznań)
Rynek pracy w opiniach studentów

Urszula Szulczyriska (UAM, Poznań)
Nowe produkty a trwałość korzyści osiąganych, przez przedsiębiorstwo

* * *

Wojciech Poznaniak (UAM, Poznań)
Społeczno-psychologiczne aspekty posiadania broni

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Grzegorz Jędrejek, Piotr Pogonowski, Działalność gospodarcza małżonków
(rec. Małgorzata Łączkowska)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.