Janina Kotlińska PDF Drukuj Email
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH I MOŻLIWOŚCI JEGO PRZEKSZTAŁCENIA W PRAWO WŁASNOŚCI W KONTEKŚCIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DUŻEGO MIASTA.
Instytucja użytkowania wieczystego istotnie wpisała się w możliwości gospodarowania nieruchomościami w Polsce. Przynosi ona jednostkom samorządowym systematyczne dochody, które stanowią stabilną podstawę planowania budżetowego. Nie jest to jednak raczej forma często spotykana w krajach Unii Europejskiej. Dlatego też polskie ustawodawstwo i w tym zakresie powoli dostosowywane jest do rozwiązań, jakie występują w krajach należących już do Unii Europejskiej. Od 1998 do końca 2004 r. polscy użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych mogą - na mocy obowiązujących przepisów prawnych - przekształcać dotychczasowe swoje prawo dysponowania nieruchomościami w prawo własności, bądź to w pełni odpłatnie (płacąc cenę nieruchomości w momencie jej zakupu), na zasadach preferencyjnych (wnosząc odpowiednie opłaty) lub wręcz nieodpłatnie. Wspomniane jednak zmiany w prawach władania nieruchomościami związane są i będą w przyszłości ze zmniejszaniem się dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie Poznania nie widać jeszcze ujemnych konsekwencji wprowadzonych w życie i omawianych w opracowaniu przepisów prawnych, tj. zmniejszenia dochodów miasta na skutek możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tym bardziej więc niewiadoma wydaje się w związku z tym przyszłość wpływów do budżetu Poznania z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kontekście aktów prawnych, które być może się pojawią. Uszczerbek dochodów miasta Poznania za jakiś czas może być jednak znaczący. W dość niepewnej sytuacji - podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego - są też użytkownicy wieczyści. Na razie ponoszą oni ciężar finansowy korzystania z nieruchomości, który - jak się wydaje - są w stanie ponieść. W kontekście jednak zmian konstrukcji podatku od nieruchomości, tj. wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego, oba obciążenia płacone przez użytkowników wieczystych obliczane byłyby od wartości nieruchomości.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.