Marek Nowak z. 3/2010

Wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii
Jubileusz 90-lecia socjologii na uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Poznań, 26 maja 2010 r.


W 2010 r. poznańska socjologia ma aż dwa powody do świętowania. Pierwszy z nich to przypadająca na ten rok dziewięćdziesiąta rocznica powstania w polsce socjologii akademickiej (z początkiem roku akademickiego 1920/21 z inicjatywy floriana znanieckiego katedra, której kierownictwo niedawno objął – katedra filozofii iii na wydziale filozoficznym uniwersytetu poznańskiego − została przekształcona w katedrę socjologii i filozofii kultury). Druga okazja do świętowania to czterdziestolecie instytutu socjologii uam.
Czterdziestolecie instytutu socjologii uniwersytetu im. Adama mickiewicza w poznaniu i dziewięćdziesięciolecie polskiej socjologii akademickiej wydają się dobrym uzasadnieniem pewnego bilansu. Rzeczywiście, spróbowaliśmy się o taki bilans pokusić. Obie rocznice są jednak również dobrym pretekstem do tego, by zastanowić się nad kondycją dzisiejszej poznańskiej (i polskiej) socjologii oraz nad perspektywami jej rozwoju, nad jej szansami i nad czyhającymi na nią zagrożeniami.
Obu tym celom podporządkowana została konferencja zatytułowana wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii. Z jednej strony, miała ona skłonić do refleksji i sprowokować dyskusję na temat różnych tradycji teoretyczno-badawczych polskiej socjologii (również tych zapoznanych), ocenić związki i powiązania (również te subtelne, ledwie widoczne, niekiedy zacierane) pomiędzy polską socjologią z okresu przedwojennego i z czasów prl-u a jej dziejącym się na naszych oczach „dziś”. W szczególności jednak owa historyczna, zwrócona ku przeszłości część miała raz jeszcze określić rolę, jaką w formowaniu się polskiej socjologii odegrał florian znaniecki. Z drugiej – konferencja potraktowana została przez organizatorów jako okazja do zastanowienia się nad tym, jak jest kondycja współczesnej socjologii, w jakim stopniu spełnia ona wiązane z nią nadzieje, czy (i jak bardzo) jest ona specyficzna (być może prowincjonalna?) Na tle socjologii światowej, w jakim stopniu udaje jej się wyjaśniać procesy gwałtownych zmian zachodzące w społeczeństwie polskim itd.
Oczywiście wspomniana konferencja była tylko częścią, choć niewątpliwie centralną, uroczystości jubileuszowych. Towarzyszyła jej m.in. prezentacja sesji posterowej studentów poświęconej studiowaniu socjologii, promocja książki studiować socjologię w xxi wieku, premiera filmu profesor kwilecki, a także wystawa fotografii socjologicznej.
Z okazji obu rocznic instytut socjologii przygotował również publikację zatytułowaną 40/90. 40 lat instytutu socjologii uam w poznaniu, 90 lat socjologii akademickiej w poznaniu. Praca ta (na razie dostępna w wersji elektronicznej) pomyślana została jako publikacja, której głównym zadaniem jest odnotowanie wszystkich najważniejszych faktów i wydarzeń w dziejach poznańskiej socjologii. Służyć ma temu otwierające książkę kalendarium oraz wykaz, poczynając od roku 1924 aż po dziś dzień, obronionych prac doktorskich z socjologii (najpierw na wydziałach humanistycznym i filozoficzno-historycznym uniwersytetu poznańskiego, następnie na wydziale filozoficzno-historycznym i na wydziale nauk społecznych uniwersytetu im. Adama mickiewicza w poznaniu, wreszcie – w samym instytucie socjologii uam), a także wykaz prac habilitacyjnych przedłożonych na wydziale humanistycznym up (w latach 1930-1950), na wydziale filozoficzno-historycznym up (w latach 1951-1955), na wydziale filozoficzno-historycznym uam (w latach 1955-1975) i na wydziale nauk społecznych uam (poczynając od roku 1975). Drugim, równie ważny celem publikacji, było uhonorowanie wszystkich absolwentów instytutu socjologii uam (i jego „instytucjonalnych poprzedników”) oraz wszystkich jego dotychczasowych pracowników.
Honorowy patronat nad uroczystościami jubileuszowymi dziewięćdziesięciolecia akademickiej socjologii w polsce i czterdziestolecia instytutu socjologii UAM objęli rektor uniwersytetu im. Adama mickiewicza w poznaniu prof. Bronisław Marciniak oraz prezydent miasta poznania Ryszard Grobelny.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.