Izabela Bludnik z. 3/2009
Bezrobocie keynesowskie

W obliczu ogromnego zróżnicowania poglądów współczesnych keynesistów (neokeynesistów) posługiwanie się pojęciami „bezrobocie keynesowskie” i „polityka keynesowska” przestaje nieść ze sobą konkretną treść. Program badawczy keynesistów na przestrzeni ponad 70 lat swego istnienia podlegał nieustannej ewolucji i wewnętrznemu różnicowaniu. Na heterogeniczność neokeynesizmu złożyły się trzy zasadnicze przyczyny. Po pierwsze – wielokierunkowość interpretacji Ogólnej teorii Keynesa. Po drugie – nowe zjawiska gospodarcze (np. szoki podażowe, inflacja, stagflacja), wymagające poszerzania programu badawczego o nieznane dotąd obszary. Po trzecie – silny wpływ szkół znajdujących się w tradycji klasycznej (monetaryzm, nowa klasyczna makroekonomia, szkoła realnego cyklu koniunkturalnego), których coraz silniejsza pozycja była impulsem do powstania i rozwoju neokeynesizmu.
W obliczu historycznie zdeterminowanej niejednorodności myśli keynesowskiej, wzmocnionej przenikaniem do jej programu poglądów i konstrukcji neoliberalnych, w ramach neokeynesizmu pojawiają się różnorodne definicje bezrobocia oraz propozycje działań z zakresu polityki gospodarczej. Wiele teorii neokeynesowskich dowodzi dominacji raczej bezrobocia dobrowolnego niż przymusowego, a te, które podkreślają niedobrowolność zjawiska bezrobocia, kwestionują długookresową efektywność polityki kierowania popytem. Przykładem konstrukcji neokeynesowskich, w których bezrobocie i wnioski praktyczne wykazują wiele cech neoklasycznych, jest choćby teoria poszukiwań, niejawnych kontraktów, NAIRU i histerezy, neokeynesowskiej krzywej Phillipsa.
„Podręcznikowe” hasła, mówiące o bezrobociu keynesowskim i polityce keynesowskiej, stawiające znak równości między Keynesem, postkeynesistami i neokeynesistami, okazują się zatem zwodnicze. Nie oddają one złożoności rozważań neokeynesistów, które przeczą naiwnemu poglądowi o możliwości opisania skomplikowanego systemu gospodarczego jednym prostym, uniwersalnym modelem, łatwym do zidentyfikowania i wyodrębnienia w strukturze myśli ekonomicznej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.