Anna Muszyńska z. 2/2007 PDF Drukuj Email

ZOBOWIĄZANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Wzrost zainteresowania modelem sprawiedliwości naprawczej znajduje wyraz w potrzebie wprowadzenia alternatywnego do sprawiedliwości retrybutywnej paradygmatu wymiaru sprawiedliwości. Model ten jest uzupełnieniem tradycyjnego systemu i obejmuje rozwiązania zorientowane na kompensatę szkody, mediację, przywrócenie naruszonego porządku prawnego przy aktywnym udziale sprawcy i pokrzywdzonego. Występująca w tym zakresie nowa tendencja rozwojowa skłania do podjęcia rozważań nad realizacją idei sprawiedliwości naprawczej w polskim modelu postępowania w sprawach nieletnich i przewidzianych w nim instrumentów kompensacyjnych. Zaliczyć należy do nich przede wszystkim zobowiązanie nieletniego do naprawienia szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, stosowane w charakterze środka wychowawczego bądź też warunku probacyjnego. Jego orzeczenie determinują przesłanki warunkujące stosowanie środków wychowawczych, po które sąd rodzinny sięga, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Rozważania na temat środków o charakterze kompensacyjnym służących co najmniej częściowemu zaspokojeniu roszczeń pokrzywdzonego łączą się również z zagadnieniem regulacji zakresu uprawnień pokrzywdzonego zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.