Tomasz Sójka z. 2/2007 PDF Drukuj Email

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNŚCI SPÓŁKI PUBLICZNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Artykuł analizuje problematykę związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej oraz czynnika wpływającego na wielkość odszkodowania w związku z upublicznieniem na rynku kapitałowym fałszywych informacji przez publiczne spółki akcyjne. Zakres rozważań ograniczony został do obowiązków informacyjnych emitentów akcji w segmencie rynku kapitałowego, zdefiniowanym jako rynek regulowany; do obowiązków informacyjnych zaliczono przy tym nie tylko obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji bieżących, okresowych oraz poufnych, ale także obowiązek publikacji prospektu emisyjnego. Celem opracowania jest, po pierwsze, wskazanie okoliczności, w których można przyjąć, że pomiędzy upublicznieniem fałszywej informacji a błędną decyzją inwestycyjną uczestników rynku kapitałowego zachodzi adekwatny związek przyczynowy; po drugie, wskazanie tych negatywnych konsekwencji poniesionych przez inwestorów, które należą do normalnych (adekwatnych) następstw błędnej decyzji inwestycyjnej wywołanej upublicznieniem fałszywej informacji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.