Krzysztof Radzikowski z. 1/2008 PDF Drukuj Email

SKUTKI WADLIWOSCI CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Przedmioty regulacji prawa podatkowego i prawa cywilnego są ze sobą powiązane. Zdarzenia i działania powodujące powstanie stosunków w zakresie prawa podatkowego związane są z rezultatami obrotu prawnego. Zgodnie z tradycyjnym poglądem w doktrynie prawa cywilnego przyjąć należy dychotomiczny podział na czynności prawne wadliwe i niewadliwe. Wadliwa czynność to taka, która jest nieprawidłowa i nie spełnia wymaganego przez prawo minimum pozwalającego na utrzymanie bytu czynności prawnej w obrocie prawnym bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek zabiegów innych niż interpretacja jej treści.
W publikacji przyjęto przeważające w literaturze cywilistycznej tradycyjne wyróżnienie czterech typów cywilnoprawnych sankcji wadliwych czynności prawnych: 1) nieważność (bezwzględną) czynności prawnej, 2) nieważność względną czynności prawnej (wzruszalność), 3) bezskuteczność zawieszoną czynności prawnej, 4) bezskuteczność względną czynności prawnej.
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności dotknięte sankcją nieważności bezwzględnej. Pobrany podatek podlega natomiast zwrotowi, jeżeli zostały uchylone skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna). Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje w przypadku takich czynności dopiero z chwilą jej potwierdzenia przez osobę trzecią. W przypadku braku takiego potwierdzenia – obowiązek podatkowy nie powstanie. W momencie dokonania czynność dotknięta sankcją bezskuteczności względnej podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych, lecz nie przysługuje zwrot uiszczonego podatku w przypadku podważenia skuteczności czynności. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.