Jacek Kołacz z. 2/2008 PDF Print E-mail
Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej

Przedmiotem artykułu jest próba przybliżenia koncepcji swobód cząstkowych, rozumianych jako elementy składowe konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej. Omówione zostały w szczególności takie zagadnienia, jak: swoboda podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej; swoboda wyboru rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej; swoboda wyboru formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej; swoboda wyboru sposobu prowadzenia danej działalności gospodarczej; swoboda wyboru przestrzennych i czasowych ram prowadzenia działalności gospodarczej;  swoboda wyboru form finansowania danej działalności gospodarczej; swoboda konkurowania z innymi podmiotami rynkowymi oraz swoboda kontraktowania w ramach prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej.
Dokonane rozróżnienie ma na celu dookreślenie granic systemowych wolności gospodarczej na gruncie legis latae, poprzez wskazanie jej wybranych przejawów, co może być zabiegiem pomocnym w ocenie zasadności, a wręcz – dopuszczalności wprowadzania określonych ograniczeń tej swobody, zwłaszcza w kontekście postulowanych zmian prawodawstwa o charakterze liberalizującym.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.