NATALIA BUCHOWSKA z. 4/2008 PDF Drukuj Email

Wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe w ramach systemu contracting out

Rozważania zawarte w artykule dotyczą problematyki wykonywania kompetencji prawotwórczej przez organizacje międzynarodowe w ramach tzw. systemu contracting out. Przedmiot zainteresowania stanowi działalność regulacyjna: Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Analizie poddano rodzaj i skład organów podejmujących uchwały prawotwórcze, charakter prawny i moc wiążącą tychże uchwał oraz szczegółowy sposób ich podejmowania.
Podstawową konkluzją artykułu jest konstatacja, że wykonywanie kompetencji prawotwórczych nie jest wyłączną domeną organizacji międzynarodowych o wysokim stopniu zinstytucjonalizowania i integracji, takich jak Wspólnota Europejska, a kompetencje takie posiadają również powszechne organizacje wyspecjalizowane ONZ. Efektem realizacji tej kompetencji jest duża liczba znaczących uchwał prawotwórczych normujących tak istotne kwestie jak problematyka cywilnego transportu lotniczego czy ochrony zdrowia. W publikacji sformułowano także pewne wnioski krytyczne wskazując na takie problemy jak m.in. trudności z nadążaniem unormowań za rozwojem nauki i techniki, bałagan legislacyjny, brak przejrzystości procedur prawotwórczych czy wreszcie niewystarczające wykorzystanie posiadanego instrumentarium prawotwórczego.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.