ZDZISŁAW NIEDBAŁA PDF Drukuj Email
POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE I ZASKARŻANIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W ŚWIETLE ZASADY SAMORZĄDNOŚCI SPÓŁDZIELNI.
    Polskie ustawodawstwo spółdzielcze od 1920 r. przewidywało, że spory pomiędzy spółdzielnią o jej członkiem podlegały w pierwszej kolejności rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W zasadzie dopiero wyczerpanie tego postępowania otwierało członkom drogę sądową. Dotyczyło to w szczególności sporów ze stosunku członkostwa (np. wykreślenie, wykluczenie członka). Nowelizacja Prawa spółdzielczego dokonana w 2005 r. pozbawiła postępowanie wewnątrzspółdzielcze rangi instytucji ustawowej. Może ono być stosowane tylko w spółdzielniach, których statuty ją przewidują. Taka zmiana z wielu względów jest wyraźnym przejawem ograniczenia zasady samorządności spółdzielni, otwierając drogę szerokiej ingerencji zewnętrznej w sprawy spółdzielni. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze nie eliminowało prawa członka spółdzielni do sądu, a rozstrzygnięcia w tym trybie w większości sporów były dla członków satysfakcjonujące. W ten sposób istotnie ograniczono ilość sporów między spółdzielnią a członkami na kosztownej i często długotrwałej drodze sądowej.
    Autorzy nowelizacji Prawa spółdzielczego z 2005 r. odstąpili też od utrwalonej od 1920 r. zasady, iż wyłącznymi podstawami sądowego zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być zarzuty sprzeczności z prawem i sprzeczności ze statutem. Wprowadzono bowiem możliwość zaskarżania tych uchwał na podstawie mniej lub bardziej enigmatycznych klauzul: dobrych obyczajów, sprzeczności z interesami spółdzielni lub celowego pokrzywdzenia członka. Dotychczasowa doktryna, orzecznictwo, a także praktyka spółdzielcza nie dostarczają żadnych poważnych argumentów na rzecz takiego poszerzenia podstaw zaskarżania uchwał najwyższego organu spółdzielni. W praktyce może to prowadzić do uwikłania spółdzielni z liczne spory sądowe, w istotny sposób utrudniające prowadzenie spółdzielczej działalności w interesie członków (art. 1 i 67 Prawa spółdzielczego).  
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.