Sławomir Tkacz PDF Drukuj Email
O ''POZYTYWNOŚCI'' I ''OFICJALNOŚCI'' PRAWA W TEORII LEONA PETRAŻYCKIEGO.
Przedmiot rozważań podjętych przez autora w niniejszym artykule stanowi zagadnienie pojmowania prawa pozytywnego w teorii Leona Petrażyckiego. W pierwszej części prowadzonych rozważań autor przedstawia spotykane w piśmiennictwie sposoby pojmowania terminu ''prawo pozytywne''. Przeprowadzona w tej materii analiza stanowi punkt wyjścia dalszych badań, których cel stanowi odpowiedź na pytanie, czy koncepcja prawa pozytywnego L. Petrażyckiego nawiązuje do innych spotykanych w literaturze definicji tego terminu, czy też autor wprowadza odmienne rozumienie ''pozytywności'' prawa w relacji do dotychczas spotykanych w piśmiennictwie. W drugiej części artykułu autor przeprowadza analizę wyodrębnionych przez L. Petrażyckiego gatunków prawa, w szczególności podejmuje problematykę proponowanego przez L. Petrażyckiego podziału prawa na pozytywne i intuicyjne i charakteryzuje wymienione przezeń odmiany prawa pozytywnego. Autor nie pomija również w swoich rozważaniach innych gatunków prawa wyodrębnionych przez L. Petrażyckiego, a mianowicie prawa oficjalnego i nieoficjalnego, z których to pierwsze jest stosowane przez organy władzy państwowej. Prowadzone rozważania pozwalają sformułować wniosek ogólny, że zaproponowana przez L. Petrażyckiego charakterystyka terminu ''prawo pozytywne'' nie pokrywa się z rozumieniem tego terminu proponowanym przez teorie prawnonaturalne, które stosują pojęcie ''prawo pozytywne'', wyodrębniając ten rodzaj prawa, od ''prawa naturalnego'', jak również z tym rozumieniem prawa pozytywnego, którym posługuje się klasyczny pozytywizm. Następnie autor wskazuje, że nawet ci przedstawicieli piśmiennictwa, którzy formułują pogląd, iż charakterystyka prawa w teorii L. Petrażyckiego nie jest definicją analityczną, lecz jedynie konwencją językową, czy też, że konstruował on szczególnego rodzaju teorię idealizacyjną odnoszącą się do prawa charakteryzowanego jako zespół zjawisk psychicznych, podkreślają, iż we współczesnej teorii prawa szereg poglądów, ukształtowało się pod bezpośrednim bądź pośrednim wpływem prac L. Petrażyckiego. Dlatego też w konkluzji autor podkreśla, że niewątpliwie sama interpretacja poglądów formułowanych przez L. Petrażyckiego, a także problematyka wpływu koncepcji L. Petrażyckiego na współczesną polską teorię prawa wymaga podjęcia dalszych badań naukowych.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.