Najczęściej cytowane

Najczęściej cytowane (według Google Scholar Metrics 2020 – Polish)

 

  • h5-index:11 h5-median:15

 

Title / Author

Cited by

Year

Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin

JJ Parysek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (3), 27-46

28

2015

Miasto w ujęciu systemowym

JJ Parysek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 27-53

26

2015

Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast

A Drobniak

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 119-143

24

2015

Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy

M Ziółkowski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 145-163

20

2015

Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej

G Gołębiowski, P Szczepankowski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (4), 197-215

17

2015

Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

L Kieres

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (3), 77-99

15

2015

Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania

T Kaczmarek, M Wójcicki

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 219-236

14

2015

Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego

D Sokołowska

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (2), 75-89

12

2015

Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?

P Pluciński

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 409-423

11

2015

Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży

W Wrzesień

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78 (1), 229-241

11

2016

Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast

A Kowalczyk, M Derek

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1), 311-325

11

2015

 

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych", umowa nr 269/WCN/2019/1.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2018 i 2019 zostało przygotowane w ramach umowy nr 848/P-DUN/2018 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: Tłumaczenie artykułów RPEiS do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie.

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

Redakcja "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"
Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, e-mail: rpeis@amu.edu.pl , www.rpeis.pl