LEOPOLD MOSKWA, VALERY V. ROWNYY z.1/2009 Drukuj

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW KORPORACYJNYCH ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH W PRAWIE ROSYJSKIM

Kompleksowa charakterystyka odpowiedzialności uczestników korporacyjnych organizacji komercyjnych Federacji Rosyjskiej za zobowiązania tych organizacji wymaga zwrócenia uwagi na trzy rodzaje reguł, a mianowicie: 1) na reguły podstawowe, co do zasady rozstrzygające kwestię odpowiedzialności uczestników danej organizacji komercyjnej za jej zobowiązania, 2) na reguły traktujące o odpowiedzialności uczestników w granicach niewniesionego wkładu, 3) na reguły dotyczące odpowiedzialności spółek-matek za zobowiązania spółek-córek.
Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie mają reguły pierwszego rodzaju. Mając na uwadze treść najistotniejszych z nich, należy stwierdzić, że odpowiedzialność uczestników spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych przedstawia się niejako standardowo – wspólnicy jawni ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania spółki, udziałowcy i akcjonariusze zaś w ogóle za zobowiązania spółki nie odpowiadają. Interesująco wygląda sytuacja w spółkach komandytowych, gdzie komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki na takich samych zasadach, jak wspólnicy w spółce jawnej. Przepisy szczególne nie regulują natomiast odpowiedzialności komandytariuszy. W związku z tym należy przyjąć – w oparciu o regułę ogólną – że komandytariusze w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ergo wierzyciele tej ostatniej nie mogą kierować swoich roszczeń do majątków osobistych komandytariuszy.
Ze szczególnym stanem rzeczy mamy do czynienia w spółkach z uzupełniającą odpowiedzialnością i w spółdzielniach produkcyjnych, których uczestnicy (udziałowcy, członkowie) odpowiadają za zobowiązania organizacji majątkiem osobistym w sposób ograniczony: w spółce z uzupełniającą odpowiedzialnością – do wysokości określonej w dokumentach założycielskich wielokrotności wartości ich wkładów, a w spółdzielni produkcyjnej – do granicy przewidzianej w ustawie o spółdzielniach produkcyjnych i statucie spółdzielni.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.