Vol. LXXVI - Issue 3 - 2012 Print

zeszyt  3/2012

SPIS TREŚCI

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

Wprowadzenie

I. ARTYKUŁY

Rafał Drozdowski
Solidarność pokoleń – dobrze brzmiący postulat polityki społecznej, z którym ma ona coraz więcej kłopotów

Zbigniew Woźniak
Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia

Witold Wr z e s i e ń
Subkulturowe i postsubkulturowe powroty a relacje międzypokoleniowe w rodzinie

Tomasz S z l e n d a k
Zażyłość w oparach niezrozumienia. O hipotezie międzygeneracyjnej solidarności tolerancyjnej

Marek Kr a j ews k i
Generacje rzeczy

* * *
Wojciech Łączkowski
Odpowiedzialność III RP za szkody wyrządzone przez władze publiczne w latach 1944-1989

Robert Z a w ł ocki
Wyłączenie przedawnienia przestępstw funkcjonariuszy PRL

Mirosław Wr ó blewski
Ochrona praw osób starszych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jako krajowej instytucji ochrony praw człowieka

Joanna Ha b e r k o
Dziadkowie–wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa

Małgorzata Ł ączkowska
Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej

Maria Pi e p r z y k, Paulina Pi e p r z y k
Osoby starsze w systemie ochrony zdrowia

Elżbieta Ma j
Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych

* * *

Paweł Łuczak, Józef Orczyk
Ekonomiczne przesłanki zmian w formach solidarnści międzypokoleniowej. Casus opieki długoterminowej w Polsce

Joanna Ra t a j c z a k - T u c h o łka
Solidarność w kontekście zmian bazowego systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011

Piotr Mi c h o ń
Transfery międzypokoleniowe w rodzinie

Małgorzata Sz c z y t
Ruch naturalny ludności a obciążenie demograficzno-ekonomiczne w państwach Unii Europejskiej (analiza  porównawcza)

Radosław Mu r k ows k i
Wiek emerytalny ludności w państwach Unii Europejskiej w kontekście obciążenia ekonomicznego i przeciętnego trwania życia

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.