Vol. LXXV - Issue 2 - 2013 PDF Print E-mail

zeszyt 2/2013

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Andrzej Wasilewski
Ochrona środowiska jako determinanta współczesnego publicznego prawa gospodarczego

Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj
Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów

Mariusz Muszyński
Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw

Marek Zieliński
Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych

Artur Żurawik
"Interes Publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony". Próba dookreślenia pojęć

Mariusz Maciejewski
Nadzór na podstawie ryzyka jako metoda nadzoru administracyjnego

Barbara Janusz-Pohl
O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich

Piotr Rogoziński
Obowiązek zawiadamiania stron o kontynuacji rozprawy w aspekcie gwarancji procesowych oraz zasady koncentracji procesu

Iwona Sepioło
Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Olaf Włodkowski
Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skarbowego" lub "wykroczenia skarbowego"

***

Patrycja Zwiech
Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy

Jacek Adamek
Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne

Marcin Markiewicz, Piotr Zygmanowski
Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej

Ewa Filipowicz
Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń

Katarzyna Czernek
Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania

***

Jan Burzyński, Tomasz Burzyński
Ryzyko zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych.

Piotr Chomczyński
Uwarunkowania dominacji i podporządkowania w grupach dziewcząt i chłopców – wychowanków zakładów poprawczych

Artur Jopek
Społeczny wymiar reprodukcyjnych procesów dostosowawczych

II. POLEMIKI

Wojciech Patryas
Odpowiedź na uwagi do Próby wyjaśnienia domniemań prawnych

Maurycy Zajęcki
Presupozycje surowe i presupozycje instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka

Marek Smolak
Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego Presupozycje surowe i instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przemysław Saganek, Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym (rec. Marcin Kałduński)

Anna Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys (rec. Anna Flotyńska)

Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia (rec. Barbara Polszakiewicz)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

"Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne". Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Piotr Lissoń)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.