ROK LXXV - zeszyt 1 - 2013 PDF Drukuj Email

zeszyt  1/2013

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY


Jacek Napierała 
Przekształcenie spółki zagranicznej w spółkę krajową w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Vale

 

Krzysztof Mularski, Adam Olejniczak
Ochrona uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przed pozornymi oświadczeniami woli

 

Maciej Dybowski
Czesława Znamierowskiego koncepcja władzy jako łącznego stanowienia norm

 

Jarosław Mikołajewicz, Marek Sachajko
Kwalifikacje syndyka. Problematyka intertemporalna

 

Mateusz Madejski
Perspektywy aksjologii prawa pracy w dobie globalizacji ekonomicznej

 

Anna Korytowska
Granice swobody kształtowania treści układu zbiorowego a dopuszczalność uzgodnienia przez strony dalszego obowiązywania układu po jego rozwiązaniu

 

Mikołaj Rylski
Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika

 

Elżbieta Hryniewicz
Obowiązek pracy na cele społeczne jako element kary kryminalnej

 

Michalina Duda
Podatek od wydobycia niektórych kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym

 

Marcin Byczyk
Spory w literaturze niemieckiej o niezgodne z prawdą zeznania oskarżonego o popełnienie przestępstwa

 

Leszek Balcerowicz
O zapobieganiu kryzysom w strefie euro

 

Andrzej Jędruchniewicz
Produkcja w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce

 

Elżbieta Gradowska
Polityka podatkowa a konkurencyjność gospodarki Polski, Czech, Słowacji i Węgier w latach 2000-2011

 

Wanda Nowara
Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie – ujęcie teoretyczne

 

Artur A. Trzebiński
Wpływ czynników prawno-podatkowych na funkcjonowanie funduszy typu REITs w krajach europejskich

 

Kamil M. Kaczmarek
Teoria ewolucji kulturowej i społecznej Waltera Garrisona Runcimana

 

Renata Suchocka
Migranici pomiędzy dwiema kulturami i pomiędzy dwiema strategiami adaptacyjnymi

 

Katarzyna Chajbos
Praca emocjonalna w zawodzie sędziego

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.