Vol. LXXIV - Issue 2 - 2012 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Maciej Wojciechowski

Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej zasady zaufania jednostki do państwa

Tomasz W i e c i e c h
Normatywny wymiar brytyjskiej konstytucji

Małgorzata Rzeszutko

Akty ultra vires w świetle odpowiedzialności organizacji międzynarodowych

Hanna P a l u s z k i e w i c z
0 zasadzie bezpośredniości w perspektywie zmian Kodeksu postępowania karnego

Piotr Góralski
Stosowanie środków zabezpieczających po orzeczeniu kary i środków karnych

Agata Kleczkowska
Rola cultural defence w wymiarze sprawiedliwości karnej

Radosław Koper
Granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym

Anna Golonka
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Rozważania na tle zbiegu przepisów prawa cywilnego i karnego

Joanna Łukaszczuk
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Izabela Bludnik
Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach niecenowych blędów koordynacji

Maciej Mańkowski, Andrzej Ostrowski, Robert W. Włodarczyk
Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa

Magdalena Szyszko
Komunikacja banku centralnego z rynkiem a stabilizowanie oczekiwań inflacyjnych

Michał Łukowski
Wplyw programów motywacyjnych na wyniki finansowe banków

Justyna Majewska
Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych

Marian G o l k a
Konstruowanie tożsamości - czynniki spoleczno-kulturowe

Michał Machnikowski
Polityka historyczna i jej granice

Dominika Lorek
Romski model sprawiedliwości naprawczej

Monika Mularska-Kucharek
Poczucie podmiotowości i aktywność organizacyjna mieszkańców Łodzi

Anna Datko
Turystyka tatrzańska i etos turysty w dobie nowoczesności

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Krystyna Daszkiewicz

Noc morderców. Refleksje na temat książki Dietera Schenka

Bartłomiej Wróblewski, Maurycy Z a j e c k i
Problemy z pojęciem normatywności tekstu aktów prawnych

Krzysztof Brzechczyn
Nauka w społeczeństwie opartym na wiedzy

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Liberalne przestanki polskiej transformacji pod red. Wacława Jarmołowicza, Katarzyny Szarzeć (rec. Jerzy B o e h l k e)
Witold Małachowski, Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec (rec. Przemysław Deszczyński)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

„Jurysprudencja lwowska". Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Joanna Kruszyńska, Jarosław Kola)

V. NEKROLOGI

Redaktor Ireneusz Jankowski (Komitet Redakcyjny)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.