Vol. LXXIV - Issue 1 - 2012 PDF Print E-mail

zeszyt  1/2012

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Jarosław Mikołajewicz, Andrzej  Skoczyłaś
Intertemporalna problematyka prawa administracyjnego

Wojciech Piątek
Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w kontekście art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego

Marek Kolasiński
Uklady zbiorowe pracy a prawo antymonopolowe Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Zdzisław Niedbała
Spóldzielnia socjalna jako forma łagodzenia bezrobocia i aktywizacji osób niepełnosprawnych

***

Leszek Balcerowicz

Problemy strefy euro

Jan Winiecki
Kryzys strefy euro i jego źródła w funkcjonowaniu państwa opiekuńczego

Michał Kruszka
Swoboda międzynarodowego świadczenia usług bankowych w Unii Europejskiej

Piotr Ciżkowicz, Paweł Opala, Andrzej Rzońca
Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym

Leszek Michalczyk
Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego

Urszula Ziarko-Siwek
Efekt przetargu na wtórnym rynku obligacji skarbowych w Polsce w latach 2001-2010

Honorata Jakubowska
Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei sprawiedliwości i równości płci

Piotr Jabkowski
Opinie poznaniaków o obecności obcokrajowców na rynku pracy w świetle migracji kompensacyjnych do Polski

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Aleksander Stępkowski
, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej
Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie (rec. Maria Zmierczak)
Anetta Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego (rec. Roman Tokarczyk)
Czas w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna (rec. Eugeniusz Ochendowski)
Andrzej Piekara, Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki (rec. Bożena Tuziak)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Marek Mozalewski, Kapital wysokiego ryzyka (rec. Jerzy Węcławski)
Badania kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, pod red. Eulalii Skawińskiej (rec. Felicjan Bylok)
Marcin Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gminy (rec. Teresa Lubińska)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów (Piotr Lissoń)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza" (Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek)
„Gaz łupkowy - szansa czy zagrożenie?" Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Piotr Lissoń)
X Sesja Naukowa Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM (Bartosz Guzik)

IV. NEKROLOGI

Prof. zw. dr Zbigniew Janowicz - wspomnienie o znakomitym znawcy prawa i procedury administracyjnej (Andrzej   Skoczyłaś)  

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.