Vol. LXXIII - Issue 3 - 2011 PDF Print E-mail

zeszyt  3/2011

SPIS TREŚCI

PROBLEMY FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. ARTYKUŁY


Andrzej We r n i k
Stan polskich finansów publicznych

Andrzej R z o ń c a, Piotr C i ż k o w i c z
Czy są szansę na wystąpienie efektów nie-keynesowskich w Polsce?

Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Nowe rozwiązania w finansach samorządowych w świetle wzrostu zadtużenia publicznego w Polsce

Grzegorz Gołębiowski
Zmiany w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym

Katarzyna Włodarezyk-Śpiewak
Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych

Teresa Dębowska-Romanowska
Prawo finansowe po transformacji ustrojowej

Zbigniew Ofiarski
Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa

Włodzimierz Głodowski, Anna Hrycaj
Postępowanie w przedmiocie ogloszenia upadtości konsumenckiej

Rafał D r o z d o w s k i
Władza państwowa a kryzys finansów publicznych, czyli o tym, że nie ma tego zlego, co by na dobre nie wyszlo

Zbigniew Woźniak

Publiczne - czyli czyje?

Piotr Luczys
„Kryzys finansów publicznych w Polsce" jako konstrukcja poznawcza. Alokacyjna i stabilizacyjna funkcja finansów publicznych z perspektywy socjologii codzienności i teorii sieci

Joanna Długosz
Prawa jednostki podlegającej procedurze ekstradycyjnej w Unii Europejskiej

Katarzyna L i ż y ń s k a, Anna Płońska
Uwagi o sposobie ustawowego ujęcia przestępstwa zajmowania się organizowaniem adopcji wbrew przepisom ustawy fart. 21 la Kodeksu karnego)

Magdalena Kowalewska
Problem usitowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r.

Filip Szymański
Odżycie normy w polskim prawie w wypadku niekonstytucyjności (na marginesie zmiany sankcji za zabójstwo kwalifikowane - art. 148 S 2 Kodeksu karnego)

Helena Szewczyk
Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników

Krzysztof P o d e m s k i
Świat w polskich tygodnikach opinii

Agnieszka J e ran
Edukacja najlepszą inwestycją? Absolwenci na rynku pracy

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Paweł Łącki

Radbruch dzisiaj. Kilka uwag na marginesie nowego przektadu Filozofii prawa

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Prawne i aksjologiczne aspekty stużby publicznej, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Marcin Mazuryk (rec. Barbara Jaworska-Dębska)
V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski (rec. Jarosław Szymanek)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Zbigniew Radwański - Wybitny Profesor odznaczony Orderem Orla Biatego (Jakub Kępiński)
Doktorat   honoris   causa   Uniwersytetu  Kardynata   Stefana   Wyszyńskiego   w   Warszawie  dla mbasador Hanny Suchockiej: (Andrzej Gulczyński)
Przyszlość stużby cywilnej w Polsce - kierunki zmian. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Kuto Naukowe Administratywistów Ad rem Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Jerzy Muszyński)

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.