ROK LXXIII - zeszyt 1 - 2011 PDF Drukuj Email
zeszyt  1/2011

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Łukasz P o h l, Maciej Z i e l i ń s k i
W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni

Andżelika G o d e k
Zastosowanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych

Piotr B r z e z i ń s k i
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle derywacyjnej koncepcji wykładni

Wojciech B r z o z o w s k i

Niemożność sprawowania urzędu Prezydenta w świetle Konstytucji RP

Marcin R u l k a

W sprawie dodatkowych mandatów do Parlamentu Europejskiego

Zdzisław N i e d b a ł a
Motywy i kierunki nieodzownych zmian ustawodawstwa spółdzielczego

Michalina D u d a
Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej

Piotr G ó r a l s k i
O konieczności przestrzegania założeń koncepcyjno-funkcjonalnych dotyczących środków zabezpieczających oraz środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r.

Małgorzata S z e r o c z y ń s k a
Zmiany polityki karnej w odniesieniu do przestępstwa wspomagania samobójstwa w Wielkiej Brytanii

Dorota K a c z o r k i e w i c z, Danuta T a r n o w s k a
Instytucja przedstawienia zarzutów i jej konsekwencje procesowe

Ewa B o r k o w s k a-B a g i e ń s k a
Wpływ kodyfikacji prawa cywilnego na poziom kultury prawnej społeczeństw

* * *

Tadeusz K o w a l s k i

Postrzeganie otoczenia instytucjonalnego w Polsce w latach 1997-2009

Piotr B i a ł o w o l s k i
Ocena skutków ekonomicznych maksymalnego oprocentowania

Ewa F i l i p o w i c z
Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych

* * *

Jacek T i t t e n b r u n

Własnościowa teoria zróżnicowana społecznego

Zbigniew W o ź n i a k
Profilaktyka starzenia się i starości – mrzonka czy konieczność?

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Krystyna Daszkiewicz, Zbrodnie ludobójstwa na narodzie polskim. 1939-1945 (rec. Włodzimierz P i o t r o w s k i )
Ryszard Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 (rec. Lech M a ż e w s k i)
Ida Elisabeth Koch, Human Rights as Indivisible Rights. The Protection of Socio-Economic
Demands under the European Convention on Human Rights (rec. Katarzyna Ł a s a k)
Tomasz Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego (rec. Dorota K o r e n i k)
Paweł Ruszkowski, Andrzej Wójtowicz, Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki (rec. Maciej G u r t o w s k i)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 70. urodzin Profesora dr. hab. Macieja Zielińskiego (Agnieszka C h o d u ń)
Collegium Iuridicum Novum (Tomasz S o k o ł o w s k i, Wojciech S z a f r a ń s k i)

IV. NEKROLOGI


Prof. dr hab. Zenobia Knakiewicz (Waldemar C z t e r n a s t y, Jan S o b i e c h)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.