Vol. LXXII - Issue 4 - 2010 PDF Print E-mail
zeszyt 4/2010

SPIS TREŚCI


Jerzy B u z e k, Aleksander S u r d e j
Odrodzenie ducha — budowa wolności. Perspektywa rozwoju gospodarki solidarnei

I. ARTYKUŁY

Giuseppe L o r i n i

Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego

Manfred B a l d u s
Państwo prawa i Kościól prawa

Aurelia N o w i c k a
Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii Europejskiej

Zbigniew K u n i e w i c z, Stanisław C z e p i t a
W sprawie zakresu i charakteru wymogu uchwały wspólników przy nabyciu nieruchomości przez spółkę kapitałową

Artur Gili
Charakter prawny domniemania doręczenia w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak

Rola wójta w zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej gminy w świetle rozwiązań ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Tomasz Nieborak
Globalny kryzys finansowy — istota, przyczyny, konsekwencje

Łukasz Jakubiak
Kantonalne zgromadzenia ludowe w Szwajcarii

Jirí
Š o u š a, Martin Š t e f k o
Zagadnienie następstw śmierci pracodawcy w zakresie przejścia praw i obowiązków ze stosunku pracy w prawie pracy Czech

Paweł Błaszczyk
Systematyka strategii polityki pieniężnej

Tomasz K o w a l a k
Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce

Marcin Markiewicz
Efektywność strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych w czasie kryzysu finansowego

Piotr S i u d a
Prowadzenie badań w Internecie - podstawowe problemy etyczne

Jerzy Kaczmarek
Badania wizualne pogranicza polsko-niemieckiego

Maria B e i s e r t, Filip S z u m s k i
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Mark C. Murphy, Natural Law in Jurisprudence and Politics (rec. Aleksandra Wentkowska)
Bartosz Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych (rec. Jerzy Jaskiernia)
Jalal Alamgir, India's Open-Economy Policy: Globalism, Riualry, Continuity (rec. Anna K o b i e r s k a)
Michał Rubaszek, Dobromił Serwa, Analiza kursu walutowego (rec. Tadeusz Kowalski)
Podstawy makroekonomii. Problemy — zadania - rozwiązania, red. Adam Baszyński, Wacław Jarmołowiez (rec. Mirosław Bochenek)
Maciej Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek (rec. Dawid Piątek)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie  z   52   Ogólnopolskiego   Zjazdu   Katedr  i   Zakładów   Prawa  Konstytucyjnego (Marcin B a l i ń s k i)
Konferencja z okazji 20-lecia samorządowych kolegiów odwoławczych (Krystyna Sieniawska)    
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.