Vol. LXXII - Issue 3 - 2010 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Marek S m o l a k
Uzasadnianie przez Trybunał Konstytucyjny odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego

Jarosław Mikołajewicz
O slusznościowych granicach prawa

Hanna Paluszkiewicz
Nowe środki ochrony pokrzywdzonego w polskim prawie karnym procesowym na tle euro­pejskiej polityki karnej

Tomasz Pieniężny
Typ kwalifikowany czynu zabronionego a nadzwyczajne obostrzenie kary w polskim prawie karnym

Joanna K u l e s z a
Nowy rozdział międzynarodowego zarządzania Internetem - Affirmation of Commitments

***


Izabela B l u d n i k
Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów hipotecznych w latach 2007-2009

Michał Kruszka
Liberalizacja handlu między krajami Azji Poludniowo-Wschodniej

Monika O s i ń s k a
Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w krajach członkowskich Unii Euro­pejskiej w roku 2004 i 2007

***

„Wczoraj,   dziś   i jutro  polskiej  socjologii".   Jubileusz   90-lecia  socjologii   na   Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (sprawozdanie Marka Nowaka)

Jan Winiecki
Odwieczne zderzenie wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje świat. Kontrast wizji i propono­wanych instytucji

Przemysław W e c h t a
Bona fides kapitalizmu. Stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera

Krzysztof B o n d y r a
Państwo narodowe — kryzys czy odrodzenie?

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Stanisław Lisieeki, O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i... granicach w głowie. Szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego (rec. Jerzy Kaczmarek)
Karol Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego (rec. Jan Sandorski)
Bogusław Guzik, Wstęp do badań operacyjnych (rec. Stefan Forlicz)
Rozwój w dobie globalizacji, red. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska (rec. Dorota Bogdańska-C z y r n e k)
Chiny —Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. Kazimierz Kłosiński (rec. Grzegorz Grabowski)
Bogusław Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej (rec. Roman Kosmalski)
Karolina Sitkiewicz, Stan pragnienia - oblicza mac(k)donaldyzacji (rec. Piotr S z o s t a k)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Profesor Henryk Olszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Maria Z mi er czak)
Profesor Stanisław Sołtysiński doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Aurelia Nowicka)
Profesor Teresa Rabska Honorowym Obywatelem Miasta Poznania (Katarzyna Kokocińska)

IV. NEKROLOGII

Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Czerwińskim - Uczniowie Profesora

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.