ROK LXXI - zeszyt 2 - 2009 PDF Drukuj Email

zeszyt 2/2009


SPIS TREŚCI

DWUDZIESTOLECIE TRANSFORMACJI W POLSCE
SPOŁECZEŃSTWO - GOSPODARKA - PRAWO

Lech Wałęsa
Przesianie do Autorów i Czytelników

PRZEBUDOWA USTROJOWO-PRAWNA

Leszek Balcerowicz
O zróżnicowaniu i dynamice ustrojów

Piotr Winczorek
Subiektywne spojrzenie na przemiany ustrojowe lat 1989-2009

Wojciech Łączkowski
Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny

Wojciech Góralski
Gwarancje harmonijnego kształtowania się wzajemnych relacji Państwa Polskiego i Kościola katolickiego w Konkordacie z 1993 roku

Jan B a r c z
Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej

Sławomira Wronkowska
Proces prawodawczy dwóch dekad - sukcesy i niepowodzenia

Zbigniew Radwański
Kodyfikacja prawa cywilnego

Irena L i p o w i c z
Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej

Jan Zimmermann
Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć

Andrzej Zoll
Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego

Tomasz Sokołowski
Sytuacja prawna nasciturusa w art. 9 Projektu Kodeksu Cywilnego

Zdzisław Sadowski
Transformacja a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski

Jan W i n i e c k i
Dynamika transformacyjnej recesji i ekspansji (z perspektywy zmian struktury własnościowej firm)

Marek Ratajczak
Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej

Tadeusz Kowalski
Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ transformacji i integracji gospodarczej

Marian G o r y n i a
Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji

Elżbieta Urbanowsk a-S o j k i n, Piotr Banaszyk
Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarki po 1989 roku

SPOŁECZEŃSTWO W TRANSFORMACJI - TRANSFORMUJĄCE SJĘ SPOŁECZEŃSTWO

Zbigniew W o ź n i a k
Pokłosie Okrągłego Stołu. Przeszłość dla przyszłości

Henryk Domański
Stratyfikacja a system społeczny w Polsce

Jacek Raciborski
Obywatel czasu transformacji - niespełnione nadzieje

Rafał Drozdowski
Polska - w połowie drogi między pierwszym a drugim skokiem modernizacyjnym

Marian G o l k a
Polska transformacja w perspektywie postkolonialnej

Marek Z i ó ł k o w s k i
Pięć lat Polski w Unii Europejskiej jako przedmiot debaty publicznej

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.