ROK LXVII - zeszyt 2 - 2005 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Manfred A. D a u s e s
Konstytucja dla Europy - konstytucja bez państwa?

Jörn E c k e r t
Reparacje wojenne a rezygnacja z nich: niemiecko-polskie stosunki z perspektywy historyczno-prawnej

Mariusz M u s z y ń s k i
Obywatelstwo tzw. późnych przesiedleńców niemieckich. Rozważania na tle prawa międzynarodowego (część I)

Marek S m o l a k
Rola Trybunału Konstytucyjnego w okresie przemian ustrojowych a problem aktywizmu sądowego

Feliks Z e d l e r
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych w prawie europejskim

Marcin J a m r o ż y
Opodatkowanie udziału w zyskach spółki osobowej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jarosław G r y k i e l
Charakter prawny udzielenia prokury

Maciej G u t o w s k i
Potrącenie ustawowe w stosunku do cesjonariusza w świetle przepisów o przelewie wierzytelności

* * *

Izabela B l u d n i k, Jacek W a l l u s c h
Próba empirycznej weryfikacji neokeynesowskiego modelu funkcjonowania rynku pracy. Przypadek Polski i Czech

Edyta M a ł e c k a
Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce

Piotr R o s i k
Produktywność publicznych inwestycji infrastrukturalnych

Janina K o t l i ń s k a
Użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych i możliwości jego przekształcenia w prawo własności w kontekście dochodów budżetowych dużego miasta

Maciej K r a m a r e k
Ekonomiczna treść instytucji leasingu

* * *

Wojciech C y r u l
Problem ważności w habermasowskiej teorii uniwersalnej pragmatyki

Jarosław S z y m a n e k
Współczesne rozumienie pojęcia reprezentacji politycznej (zarys problemu)

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Antoni Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego
(rec. Andrzej G o m u ł o w i c z)

Izabela Gawłowicz, Marzena Anna Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością
(rec. Adam Z a b o r s k i)

Jan Sandorski, Bohdan Winiarski, Prawo, polityka, sprawiedliwość Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa poznańskiego Uniwersytetu, pod red. Andrzeja Gulczyńskiego
(rec. Waldemar Ł a z u g a)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.