ROK LXXI - zeszyt 1 - 2009 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI

Przemówienie Alberta Arnolda Gore'a z okazji wręczenia mu dyplomu doktora honoris caus, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I. ARTYKUŁY

Zbigniew Radwański
Uwagi o wykładni prawa cywilnego  

Leopold Moskwa, Yalery V. R o v n y y
Odpowiedzialność uczestników korporacyjnych organizacji komercyjnych w prawie rosyjskim
Artur Ż u r a w i k
Klauzula generalna „dobrych obyczajów" — ujęcie teoretyczne
Anna Korytowska
Problem zgodności Kodeksu etyki lekarskiej z Konstytucją RP
Joanna Mucha
Charakter  prawny   współuczestnictwa   procesowego   posiadacza   pojazdu   mechanicznego i   ubezpieczyciela   w  procesie   odszkodowawczym   z   tytulu   obowiązkowego   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

***

Przemysław Deszczyński
Przestrzeń i czas jako determinanty polityki gospodarczej  
Piotr Pietraszewski
Uwagi o „zlotej regule" akumulacji kapitalu rzeczowego i ludzkiego w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu
Violetta Kałuzińska
Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego  
Michał F l i e g e r
Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości

* * *

Piotr S t ę p n i a k
Cykle  represyjności   w  Stanach   Zjednoczonych  Ameryki  Pólnocnej  i   Unii  Europejskiej a populizm  
Maria Strykowska
Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami  
Konstanty Strzyczkowski
Szlachectwo nie zobowiązuje. Zmiany we wzorach konsumpcji kulturowej  

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Jacek Sadomski, Konflikt zasad — ochrona dóbr osobistych a wolność prasy (rec. Marzena Kordela)  
Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Euro­pejskiej i w Polsce, red. Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny (rec. Marek Sachajko)
Prawnicy, red. Andrzej Gulczyński (rec. Maciej Kowalczyk)  
Jan Białocerkiewicz, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt (rec. Anna Gryniuk)
Tomasz Tokarski, Matematyczne modele przedsiębiorstwa (rec. Karolina Sobczak)
Grzegorz Makowski, Korupcja jako problem społeczny (rec. Maciej Gurtowski)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Spotkanie w 40 rocznicę śmierci Profesora Mariana Zimmermanna (Andrzej Gulczyński) ... Inauguracja VI edycji Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji U AM w Poznaniu (Daniel Lach)
Dni socjologa (Katarzyna C h a j b o s, Monika Rosińska)
Komunikat o wynikach IV Konkursu im. Profesora Zygmunta Ziembińskiego

IV. NEKROLOGI

Profesor dr hab. Wacław Wilczyński (Marek Rat a j czak)
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Andrzeju Chobocie (Zdzisław Niedbała)  

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.