ROK LXX - zeszyt 4 - 2008 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI


Przemówienie Profesora dr. hab. Andrzeja J. Szwarca wygłoszone podczas uroczystości wręczenia mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odra

I. ARTYKUŁY

Marek J a r e n t o w s k i
Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP

Natalia Buchowska
Wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe w ramach systemu contracting out
Krzysztof  Mularski
Przyrzeczenie publiczne – wybrane problemy semiotyczne i dogmatyczne
Sylwia Łakoma
Rejestracja i zmiana nazwiska
Marcin Czechowski
Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy

* * *

Janina Godłów-Legiedź
Kontrowersje wokół pomiaru dobrobytu społecznego
Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec
Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu
Ryszard Stefański
Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą euro

Magdalena Musielak-Linkowska
Rola przejrzystości i odpowiedzialności polityki pieniężnej banku centralnego

Piotr Struś
Polityczno-instytucjonalne aspekty deficytu budżetowego
Walenty Poczta, Karolina Pawlak, Maria Dec
Globalny problem żywnościowy – typologia krajów według stopnia niedożywienia

* * *

Aleksander Lipski
Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Roman Hauser, Janusz Trzciński,
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (rec. Andrzej Gomułowicz)
Joanna Misztal-Konecka, Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego (rec. Stanisław Przyjemski)
Podstawy makroekonomii, red. Witold Jarmołowicz (rec. Waldemar Frąckowiak)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Doktorat honorowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina dla Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Profesora dr. hab. Andrzeja J. Szwarca (Philipp Kubicki, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska)
Życie po śmierci. Prawne problemy dualizmu osoba ludzka – podmiot prawa, Konferencja międzynarodowa (Maciej Kowalczyk)
Liberalizm we współczesnej gospodarce, Ogólnopolska konferencja naukowa (Adam Baszyński)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.