Vol. LXX - Issue 4 - 2008 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI


Przemówienie Profesora dr. hab. Andrzeja J. Szwarca wygłoszone podczas uroczystości wręczenia mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odra

I. ARTYKUŁY

Marek J a r e n t o w s k i
Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP

Natalia Buchowska
Wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe w ramach systemu contracting out
Krzysztof  Mularski
Przyrzeczenie publiczne – wybrane problemy semiotyczne i dogmatyczne
Sylwia Łakoma
Rejestracja i zmiana nazwiska
Marcin Czechowski
Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy

* * *

Janina Godłów-Legiedź
Kontrowersje wokół pomiaru dobrobytu społecznego
Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec
Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu
Ryszard Stefański
Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą euro

Magdalena Musielak-Linkowska
Rola przejrzystości i odpowiedzialności polityki pieniężnej banku centralnego

Piotr Struś
Polityczno-instytucjonalne aspekty deficytu budżetowego
Walenty Poczta, Karolina Pawlak, Maria Dec
Globalny problem żywnościowy – typologia krajów według stopnia niedożywienia

* * *

Aleksander Lipski
Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Roman Hauser, Janusz Trzciński,
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (rec. Andrzej Gomułowicz)
Joanna Misztal-Konecka, Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego (rec. Stanisław Przyjemski)
Podstawy makroekonomii, red. Witold Jarmołowicz (rec. Waldemar Frąckowiak)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Doktorat honorowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina dla Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Profesora dr. hab. Andrzeja J. Szwarca (Philipp Kubicki, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska)
Życie po śmierci. Prawne problemy dualizmu osoba ludzka – podmiot prawa, Konferencja międzynarodowa (Maciej Kowalczyk)
Liberalizm we współczesnej gospodarce, Ogólnopolska konferencja naukowa (Adam Baszyński)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.