Vol. LXX - Issue 3 - 2008 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Bronisław Komorowski
Polska znowu w sercu Europy. Jaka powinna być polska polityka europejska?
Roman Tokarczyk
Etyka lobbysty-polityka w ujęciu porównawczym
Tomasz Strzałkowski
Mankamenty systemu wyborczego do Sejmu RP na tle ostatnich doświadczeń wyborczych
Katarzyna Kokocińska
Instytucjonalno-prawne podstawy współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie polityki regionalnej
Andrzej Gomułowicz
Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania podatkowego
Dominik Mączyński
Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Łukasz Pohl
Artykuł 2 Kodeksu karnego w roli wyznacznika podmiotu przestępstwa skutkowego popełnionego przez zaniechanie

* * *

Ewa Aksman
Nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2006
Łukasz Puślecki
Porównanie gospodarek opartych na wiedzy w krajach triady
Bogusław Guzik
Próba oszacowania profilu inwestorów prywatnych na podstawie badań atrakcyjności inwestycyjnej województw
Jakub Grabowski
Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów

* * *

Piotr Żuk
O aktualnośi pojęia ,,klasa społeczna’’ w społeczeńtwie i analizach socjologicznych
Zbigniew Woźniak
Funkcjonowanie pomocy społecznej w polskich miastach
Rafał Drozdowski
Dziennikarstwo obywatelskie – próba socjologicznego opisu

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Marek Smolak
Imperium formalizmu

III. PRZEGLĄD  PIŚMIENNICTWA

Przyszłoś dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas uhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, pod red. Jerzego Zajadły (rec. Maria Zmierczak)
Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości ’07, pod red. A. Siemaszko (rec.Robert Zawłocki)
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, pod redakcją Andrzeja Wojtyny (rec. Marian Gorynia)
Wioletta Nowak, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego (rec. Krzysztof Malaga)
Katarzyna Wójtowicz, System opodatkowania nieruchomości w Polsce (rec. Sławomir Kańduła)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

V Konferencja naukowa pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego (Katarzyna Kokocińska)
Wpływ prawa wspólnotowego na krajowe publiczne prawo gospodarcze. Seminarium polsko-niemieckie (Łukasz Dubiński)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.