Vol. LXX - Issue 2 - 2008 PDF Print E-mail
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY


Janusz Kochanowski
O naprawie procesu stanowienia prawa
Roman Hauser, Janusz Trzciński
O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy
Wojciech Łączkowski
Egalitaryzm czy zasada pomocniczości w finansowaniu opieki zdrowotnej
Tomasz Sokołowski
Zakres swobody intercyzy w znowelizowanych przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Grzegorz Jędrejek
Regulacja instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim
Anna Stępień-Sporek
Małżeńskie ustroje majątkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Jacek Kołacz
Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej
Zbigniew R. Kmiecik
Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym
Anna Zbaraszewska
Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność za szkody transgraniczne w środowisku – problem prewencji
Jakub Kępiński
Wspólnotowa ochrona wzorów dla części zamiennych

***

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Impulsy i instrumenty monetarne w kształtowaniu relacji między bankiem centralnym a sektorem bankowym
Artur Bajerski
Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych

***

Katarzyna Brataniec
Zachód i świat islamu w świetle koncepcji Samuela Huntingtona
Konrad Miciukiewicz
Miejskie strategie i taktyki. Wokół koncepcji praktyki życia codziennego Michela de Certeau
Julia Kubisa
Perspektywa feministyczna w badaniach na temat zbiorowych stosunków pracy

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Krystian Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP (rec. Jerzy Jaskiernia)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (rec. Joanna Żabińska)
Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. Wacław Jarmołowicz (rec. Henryk Januszek)
Katarzyna Sobiech, Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce (rec. Krystyna Brzozowska)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Miasta upadające, miasta rozwijające się. Polsko-niemieckie warsztaty socjologiczne (Marek Nowak, Michał Nowosielski)
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.