ROK LXX - zeszyt 1 - 2008 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Irena L i p o w i c z
Europeizacja administracji publicznej

Aurelia N o w i c k a
Patent europejski po wejściu w życie aktu zmieniającego konwencję monachijską

Jarosław Szymanek
Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej

Aleksandra K u s t r a
Koncepcje pluralizmu prawnego a problem ustalenia ostatecznego strażnika legalności prawa w Unii Europejskiej

Agnieszka Szpak
O  wykładni  międzynarodowego prawa  traktatowego  i zwyczajowego  (z  uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego)

Holm P u t z k e, Guido M o r b e r
Powiernictwo Pruskie - problem legalności działania

Piotr  S o b a ń s k i
Krytyka stanowiska doktryny niemieckiej w sprawie powojennych wywłaszczeń majątków prywatnych na Ziemiach Odzyskanych

Paweł Grabowski
O normatywności przepisów regulujących proces stanowienia prawa

Krzysztof   Radzikowski
Skutki wadliwości czynności cywilnoprawnej w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Władysław J ó ź w i c k i
O pojmowaniu dobrowolności jako warunku czynnego żalu

* * *

Robert T a l a g a
Aktywna polityka zatrudnienia w aglomeracji poznańskiej w latach 2002-2006

Agnieszka Szczepkowska-Flis
Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Anna Kozłowska
Rola przedsiębiorcy w procesie kreatywnej destrukcji

* * *

Rafał Drozdowski
Polacy wobec IV Rzeczpospolitej.  Refleksja  socjologiczna po  wyborach parlamentarnych 21 października 2007 r.

Krzysztof Nowakowski
Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce

Teresa Chirkowsk a-S m o l a k
Równowaga między pracą a życiem osobistym

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Cezary Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników (rec. Andrzej G o m u i o w i c z)
Stanisław Flejterski, Metodologia finansów (rec. Wiesława Przybylska-Kapuścińska)
Andrzej Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania (rec. Edyta M a l e c k a-Ziembińska)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Profesor Zbigniew Radwański doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (Stanisław C z e p i t a, Zbigniew K u n i e w i c z)
XLIX Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Katarzyna Brył)
Socjologia wizualna w praktyce badawczej (Maciej Frąckowiak, Łukasz Rogowski)
Patrząc na starość. Kultura wizualna starości (Łukasz Rogowski)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.