ROK LXIX - zeszyt 2 - 2007 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Gesine Schwan
Zaufanie a polityka. Założenia teoretyczne

Marzena Kordela
Możliwość konstruowania ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy'ego

Izabela Gawłowicz, Piotr Łaski
Rosyjsko-niemiecki Gazociąg Północny w kontekście prawa międzynarodowego publiczneggo

Marcin Katduński
Naruszenie normy krajowej przy wyrażaniu woli związania się traktatem. Podejście prawnomiędzynarodowe

Paweł Borecki
Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość

Tomasz Szewc
Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego

Joanna Haberko
Prawne aspekty zgody ciężarnej kobiety na leczenie

Tomasz Sójka
Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności spółki publicznej za naruszenie obowiązków informacyjnych

Anna Muszyńska
Zobowiązanie do naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich

* * *

Joanna Dzionek-Kozlowska
Stanowisko Marshalla wobec niektórych kwestii .sporu o metodę" (Methodenstreit)

Marcin Wiśniewski
Wykorzystanie metody analizy okresowej (duracji) do oceny ryzyka kredytoweg

Bartosz Deszczyński
Uwarunkowania wdrażania CRM w przedsiębiorstwie

* * *

Emil Zubelewicz
Protokoły sądowe jako konstrukcja kulturowa

Aneta Duda
Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

John. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa (rec. Maria Zmierczak)

Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. Elżbieta Dynia i Czesław Paweł Klak (rec. Aleksandra Gliszczyńska)

Dominik Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym (rec. Anna Zbaraszewska)

Uirich Gerd Schroeter, UN-Kaufrecht und Europaisches Gemeinschaftsrecht: Yerhałtnis und Wechselwirkungen (rec. Kajetan Górny)

Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Iwona Olejnik, Robert Skikiewicz, Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki (rec. Wanda Ronka-Chmielowiec)

Katarzyna Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne (rec. Irena Pyka)

Agnieszka Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny (rec. Piotr Rosik)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Komunikat o XIV Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa

IV. NEKROLOGI

Prof. dr hab. Bogusław Janiszewski (Andrzej J. Szwarc)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.