Vol. LXIX - Issue 4 - 2007 PDF Print E-mail
zeszyt 4/2007
SPIS TREŚCI


Wykład Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia Polska tradycja konstytucyjna wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Prawa i Administracji UAM

I. ARTYKUŁY

Kazimierz Strzyczkowski
Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako zasada publicznego prawa gospodarczego.

Marek Smolak
Niezawisłość sędziowska a wykładnia funkcjonalna

Anna Kalisz
Multicentrycznosć systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunatu Praw Człowieka

Anna Gerecka-Żolyńska
Realizacja międzynarodowych standardów ochrony dziedzictwa kulturalnego w polskiej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Agnieszka Piskorz-Ryń
Ochrona administracyjna prawa do informacji o charakterze publicznym

Paweł Kuczma
Definicja lobbingu według ustawy z 7 lipca 2005 r.

Joanna Mucha, Aneta Suchoń
Zastaw jako forma zabezpieczenia wierzytelności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej

Jarosław Jankowiak
Prawo pracownika do zakładowego zasobu wiedzy w sferze bhp

Jórgen Lauridsen
„Opłacalność" przestępczości w Polsce

* * *

Izabela Bludnik
„Ogólna teoria", keynesizm nierównowagi a współczesne programy badawcze

Jacek Wallusch
Elastyczność cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce

Piotr Stępniak
Praca socjalna w postępowaniu ze skazanymi

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Roman Tokarczyk
Jednostronność ekonomicznej analizy prawa

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Glębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego (rec. Przemysław Deszczyński)

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej (rec. Dorota Korenik)

łga Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej (rec. Jan Sobiech)

Marianne Weber, Frauen auf der Flucht (rec. Jerzy Kaczmarek)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Yerfassungs- und Yerwaltungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem, XV Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów (Piotr Lissoń)

Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego (Anna Trela, Katarzyna Kokocińska) 

Metody badania społeczeństwa obywatelskiego (Marek N o w a k, Michał Nowosielski)

Quatitatiue Analysis o f Yisual Data, Warsztaty metod wizualnych (Jerzy Kaczmarek, Maciej Frąckowiak)

Komunikat o IV Konkursie imienia Profesora Zygmunta Ziembińskiego
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.