ROK LXV - zeszyt 4 - 2003 PDF Drukuj Email

SPIS TREŚCI


I. ARTYKUŁY

Michał P ł a c h t a (Uniwersytet Gdański)
Amnestia jako jeden ze sposobów "rozliczania" sprawców najcięższych zbrodni międzynarodowy

Paweł W i l i ń s k i (UAM, Poznań)
Prawo do obrony a dowód z zeznań świadka incognito w polskim procesie karnym

Igor B. N e s t o r u k (UAM, Poznań)
Europeizacja prawa karnego gospodarczego (na przykładzie niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Wojciech F i l i p k o w s k i (Uniwersytet w Białymstoku)
Zagrożenie funduszy inwestycyjnych przez proceder prania pieniędzy

Maciej W o j c i e c h o w s k i (Uniwersytet Gdański)
Niektóre aspekty tzw. autentyczności tekstów aktów normatywnych

* * *

Iwona R o e s k e - S ł o m k a (AE, Poznań)
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa wielkopolskiego

Wiesława P r z y b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a (AE, Poznań)
Operacje otwartego rynku w Polsce w latach 1995-2003

Sławomir J a n k i e w i c z (AE, Poznań)
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - postulaty rozwiązań systemowych

Joanna L i z i ń s k a (AE, Poznań)
Rozwój rynku usług leasingowych w Polsce w latach 1990-2001

Justyna R ó j (AE, Poznań)
Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali

 

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, pod red. W. Jarmołowicza (rec. Tomasz B u d n i k o w s k i)

 

III. NEKROLOGI

Profesor dr Wiktor Jaśkiewicz (1912-2003) (Włodzimierz P i o t r o w s k i)

Profesor dr Zbigniew Tyszka. Życie i działalność naukowa (1933-2003) (Iwona P r z y b y ł)

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.