ROK LXVIII - zeszyt 4 - 2006 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Zdzisław N i e d b a ł a

Agnieszka C h o d u ń

Ewa W ó j c i c k a

Maciej C z a j k o w s k i

Agnieszka S z p a k

Mariusz S w o r a, Marek S a c h a j k o

* * *

Jerzy W o ś, Anna H n a t y s z y n - D z i k o w s k a

Wiesława P r z y b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a

* * *

Piotr M a t c z a k, Agnieszka F i g i e l

Alicja S z u m a n
II. POLEMIKI

Łukasz P o h l – Wojciech P a t r y a s
Dwugłos w sprawie normy sankcjonowanej  173

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Bartosz Liżewski, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej (rec. Adam Z a b o r s k i) 191

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne
, pod red. Wacława Jarmołowicza (rec. Wojciech P i o t r) 195

Introducing market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies
, pod red. Ryszarda Ławniczaka (rec. Marcin N y t k o) 197

Janusz Kudła, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków (rec. Arkadiusz B e r n a l) 200

Jürgen Habermas, Faktyczność i obowiązywanie (rec. Przemysław P l u c i ń s k i) 202

Ulrich Beck, Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej (rec. Anita Kosmala) 206

Zygmunt Bauman, Europa niedokończona przygoda (rec. Rafał M a t e r a) 208

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

„Europeizacja prawa karnego w Polsce i Niemczech – podstawy konstytucyjnoprawne”
. Polsko-niemiecka konferencja poświęcona europeizacji prawa karnego w Polsce i Niemczech, Poznań, 6-9 kwietnia 2006 r. (Joanna D ł u g o s z) 213

Sprawozdanie z konferencji „Koncepcja europejskiego ścigania karnego”
, Saloniki, 25-26 maja 2006 r. (Anna D e m e n k o) 216

V. NEKROLOGI

Żegnamy Profesora Zbigniewa Leońskiego (1929-2006) (Zbigniew J a n k u) 219
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.