ROK LXVIII - zeszyt 3 - 2006 PDF Drukuj Email
SPIS TREŚCI 
 
Jubileusz 85-lecia powstania „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (Marek Smolak) 5
 
Marek S a f j a n
Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości Jubileuszu 85-lecia powstania czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 11
 
Marian G o l k a
 
Jan S a n d o r s k i
 
Bernd S c h ü n e m a n n
 
Tadeusz S k o c z n y
 
Zbigniew W o ź n i a k
 
Maciej Z i e l i ń s k i
 
Marek Z i ó ł k o w s k i
 
  I. ARTYKUŁY
Małgorzata P o l k o w s k a
 
Bartosz W o j c i e c h o w s k i
 
Paweł Ł ą c k i
 
* * *
Łukasz F o j u t o w s k i
 
Danuta Z a w a d z k a
 
II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
 
Wacław Wilczyński, Przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji (rec. Wacław Jarmołowicz) 203
 
Józef Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele (rec. Janusz K r o s z e l) 206
 
Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej (rec. Jan W i ś n i e w s k i) 208
 
Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej (rec. Jerzy K a c z m a r e k) 210
 
III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
 
Komunikat o III Konkursie im. Profesora Zygmunta Ziembińskiego 213
 
Komunikat o XIII Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa 214
 
IV. NEKROLOGI
 
Prof. dr hab. Jerzy Wolniak (1925-2006) (Alfred Janc, Halina Wilk, Eryk Wojciechowski) 215
 
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.