Zdzisław Niedbała PDF Drukuj Email
SPÓŁDZIELNIE OSÓB PRAWNYCH I NIEKTÓRE SZCZEGÓLNE RODZAJE SPÓŁDZIELNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ USTAWY.
W doktrynie prawa spółdzielczego oraz w praktyce spółdzielczej sporo kontrowersji budzi dostępność członkostwa w korporacji spółdzielczej dla osób prawnych. Dotyczy to również konstrukcji prawnej spółdzielni osób prawnych, a więc przewidujących członkostwo wyłącznie osób prawnych. W tych ostatnich bowiem autorzy statutów, korzystając z upoważnienia ustawowego, przewidują istotny wyjątek od jednej z podstawowych zasad spółdzielczych, tj. zasady "jeden członek - jeden głos", na rzecz uzależnienia ilości głosów na walnym zgromadzeniu od ilości wniesionych do spółdzielni udziałów. Powoduje to w konsekwencji, że spółdzielnia osób prawnych działa na zasadach niemal identycznych co spółki prawa handlowego, zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z celów niniejszego opracowania jest rozważenie dalszej potrzeby utrzymania takiego stanu prawnego. Do podjęcia takiego tematu skłania projekt nowej ustawy spółdzielczej opracowany z inicjatywy Prezydenta RP. Obok problematyki dotyczącej spółdzielni osób prawnych, opracowanie zawiera szereg uwag polemicznych (ale i aprobujących) do propozycji odrębnego unormowania w ustawie statusu spółdzielni rzemieślniczych, uczniowskich oraz socjalnych. Różnorodne potrzeby społeczne uzasadniają celowość stworzenia szczególnych regulacji prawnych w celu stworzenia możliwości organizowania w formach spółdzielczych działalności gospodarczej rzemieślników, uczniów i osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Ocena proponowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie stanowi podstawowy nurt rozważań drugiej części opracowania.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.