Marek Zdebel PDF Drukuj Email
ŚWIADCZENIA PODATKOWE JAKO INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMÓW SANACJI ORAZ RESTRUKTURYZACJI GOSPODARKI PRZEDSIĘBIORCÓW.
Okres transformacji gospodarczej dokonującej się w Polsce od początku lat 90. ubiegłego stulecia wykazał istnienie szeregu słabości i niedostosowań przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców państwowych, do wymogów gospodarki rynkowej. Prawodawca polski, dążąc do wyeliminowania skutków tych zjawisk, lecz przede wszystkim przyczyn ich występowania, wprowadził do obrotu prawnego szereg instytucji. Należy do nich zaliczyć instytucje restrukturyzacji oraz sanacji gospodarki finansowej przedsiębiorców. Zostały one unormowane aktami normatywnymi różnego rzędu i o różnym zakresie podmiotowym. Celem obu instytucji jest przywrócenie przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku, a tym samym polepszenie ich sytuacji finansowej. Cele te mogą być realizowane za pomocą wyselekcjonowanych instrumentów - narzędzi prawnofinansowych. Do najważniejszych należy jednak zaliczyć instrumenty o charakterze podatkowym. Mogą one przybierać zróżnicowaną postać, choć najczęściej wiążą się one z czynnościami zmierzającymi do uregulowania zobowiązań podatkowych. Są to zatem: zaniechanie poboru należności podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych oraz odroczenie terminu płatności podatków lub ich rozłożenie na raty. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało analizie wybranych zagadnień związanych z wykorzystywaniem tego typu instrumentów podatkowych dla potrzeb restrukturyzacji oraz sanacji gospodarek przedsiębiorców, lecz także procedur prawnych pozwalających uruchamiać te instrumenty w praktyce.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.