Dominik Mączyński, Ryszard Sowiński PDF Drukuj Email
JASNOŚĆ PRAWA PODATKOWEGO JAKO WARUNEK POPRAWNEJ LEGISLACJI PODATKOWEJ.
Prawo podatkowe ingeruje w sferę praw majątkowych obywateli. Dlatego w procesie jego tworzenia niezwykle istotnym jest przestrzeganie przez ustawodawcę zasad wypracowanych na gruncie prawa, nauki i orzecznictwa sądowego. Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie autorów, iż przepisy prawa podatkowego powinny być formułowane w taki sposób, aby na ich podstawie można było precyzyjnie odtworzyć zawarte w nich normy prawne. Autorzy artykułu analizują przepisy odnoszące się do tworzenia prawa, zwracając szczególną uwagę na regulacje odnoszące się do prawa podatkowego. W dalszej kolejności autorzy opisują bogaty dorobek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w wielu wyrokach, z zasad ogólnych Konstytucji, wyprowadzał szczegółowe postulaty dotyczące reguł tworzenia prawa. Trybunał zwracał uwagę na potrzebę formułowania przepisów w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały. Podobne postulaty pojawiają się często w orzecznictwie sądów administracyjnych, które podkreślają, iż regułą interpretacji prawa podatkowego jest zasada in dubio pro tributario. Nie pozwala ona na nakładanie obowiązków podatkowych na podstawie przepisów nieprecyzyjnych i niezrozumiałych. Konsekwentne stosowanie tej zasady zmusi ustawodawcę do zachowania większej dyscypliny w procesie tworzenia prawa podatkowego.
Artykuł jest kolejnym głosem w szerokiej dyskusji, jaka od lat toczy się na gruncie nauki prawa finansowego.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.