Jarosław Szymanek PDF Drukuj Email
WSPÓŁCZESNE ROZUMIENIE POJĘCIA REPREZENTACJI POLITYCZNEJ (ZARYS PROBLEMU).
Przedmiotem artykułu jest przegląd współczesnych koncepcji reprezentacji politycznej. Zjawisko reprezentacji można interpretować na trzy sposoby. W pierwszym, filozoficznym podejściu reprezentacja będzie oznaczała dwoistość egzystencji, jako że coś jest jednocześnie obecne i nieobecne. Istota reprezentacji w ujęciu filozoficznym sprowadza się do tego, że każda reprezentowana jednostka żyje i myśli w osobie swego przedstawiciela, że przez zaufanie, którym darzy przedstawiciela, jednoczy swą wolę z wolą tego ostatniego. Drugim możliwym sposobem interpretacji pojęcia reprezentacji jest ujęcie prawnicze, dostrzegające w reprezentacji kompetencję prawną umożliwiającą podejmowanie decyzji państwowych. Kompetencją ciała wyborczego jest desygnacja reprezentantów, z kolei kompetencją reprezentantów jest sprawowanie określonych funkcji publicznych, zastrzeżonych dla organu przedstawicielskiego. Wreszcie ostatnim, trzecim możliwym sposobem rozumienia pojęcia reprezentacji jest ujęcie socjologiczne. Z jednej strony reprezentację utożsamia ono z ''rządami odpowiedzialnymi'', z drugiej zaś z ''rządami opinii publicznej''. W tym pierwszym przypadku reprezentacja oznacza rządy wykonywane przez elitę wybieraną w demokratycznych wyborach powszechnych, odpowiedzialną przed wyborcami za prowadzoną politykę. Istotne jest tu uzupełnienie pojęcia reprezentacji treściową zgodnością między zasadami polityki państwowej a opiniami społecznymi, co zbliża tę grupę teorii do szerokiego nurtu teorii sensu stricto socjologicznych, tj. teorii ''rządów opinii publicznej''. Kładą one nacisk na powiązania merytoryczne pomiędzy rządzącymi a rządzonymi, na zachodzące między nimi podobieństwa i różnice pod względem osobowym oraz na podobieństwa i różnice ich zachowania. Rządy bowiem mają opierać się na opinii publicznej, mają być sui generis formą agregowania artykułowanych przez tę opinię postulatów i oczekiwań co do sposobu realizacji linii polityki państwa.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.