Jarosław Grykiel PDF Drukuj Email
CHARAKTER PRAWNY UDZIELENIA PROKURY.
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o charakter prawny czynności udzielenia prokury. Szczególną uwagę poświęcono ustaleniu adresata oświadczenia woli mocodawcy o udzieleniu prokury. Analizie poddano także kwestię wpływu osoby umocowywanej na skuteczne powstanie umocowania. Poza zakresem rozważań pozostawiono zagadnienia dotyczące formy, treści oraz skutków udzielenia prokury, a także strony podmiotowej stosunku prokury, tj. legitymacji czynnej oraz biernej. Zdaniem autora, udzielenie prokury jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym oraz mającą byt samoistny, tj. niezależną od istnienia stosunku wewnętrznego pomiędzy mocodawcą a prokurentem. Oświadczenie woli o udzieleniu prokury składa mocodawca prokurentowi, będącemu jego wyłącznym adresatem. Przesłanką skuteczności udzielenia prokury jest jej przyjęcie. Polega ono na złożeniu przez prokurenta oświadczenia obejmującego zgodę prokurenta na udzielane mu umocowanie. Oświadczenie to nie wymaga złożenia określonemu adresatowi i może polegać na przystąpieniu przez prokurenta do wykonywania czynności w ramach udzielonego umocowania.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.