ANDRZEJ ZOLL PDF Drukuj Email
ZNACZENIE KONSTYTUCYJNEJ ZASADY PODZIAŁU WŁADZY DLA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO.
Problemy prawa karnego, z punktu widzenia konstytucyjnej zasady podziału władzy, mogły w tym artykule być tylko zarysowane. Omówione zostały cztery podstawowe zagadnienia. Po pierwsze – czy ustawodawca jest uprawniony, a jeśli tak, to w jakim zakresie, do przekazania władzy wykonawczej określenia podstaw odpowiedzialności karnej. Chodzi w tym wypadku o interpretację zasady nullum crimen sine lege w kontekście art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji. Po drugie – czy w naszym systemie konstytucyjnym występują instrumenty kontroli ustawodawcy odnoszące się do zakresu kryminalizacji. Poruszony został w tym punkcie spór o prawo sądów orzekających w sprawach karnych do samodzielnego pomijania normy wynikającej z ustawy lub rozporządzenia w wypadku uznania jej sprzeczności z Konstytucją. Po trzecie – podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia ustawodawca może ustalenie znamion typu czynu zabronionego przekazać orzekającemu sądowi. Odpowiedź na to pytanie wymagała poruszenia problemów znamion ocennych i klauzul generalnych w prawie karnym. Po czwarte – zbadano, do jakiego stopnia ustawodawca jest uprawniony do wprowadzania kar bezwzględnie oznaczonych i czy kary takie dadzą się pogodzić z opartą na zasadzie podziału władzy kompetencją sądów do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.